An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
105.01.2011HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU VALIDAREA MODIFICARILOR FACUTE CONFORM DISPOZITIEI PRIMARULUI NR.3296/29.12.2010
205.01.2011HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
305.01.2011HCL PRIVIND ACOPERIREA TEMPORARĂ A GOLULUI DE CASĂ PROVENIT DIN DECALAJUL ÎNTRE VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ANULUI CURENT DIN EXCEDENTUL ANUAL AL BUGETULUI LOCAL
405.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA ÎNCETÂRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 7403 DIN 30.08.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. VITAS CRIS S.R.L.
518.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 965 MP SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ STR. 1 MAI
618.01.2011HCL PRIVIND STABILIREA VENITURILOR NETE CARE SE POT OBŢINE DIN CREŞTEREA ŞI VALORIFICAREA ANIMALELOR ŞI PĂSĂRILOR PRECUM ŞI DIN VALORIFICAREA ALTOR BUNURI REALIZATE ÎN GOSPODĂRIE POTRIVIT ART.7 ALIN.6 DIN LEGEA NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
718.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2011 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIRII lEGII 416/2001
818.01.2011HCL PENTRU COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL LUDUŞ NR. 247 DIN 21.12.2010 PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN 2011
918.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA MANIFESTĂRII PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA A 152 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
1018.01.2011HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV MUREŞAN ALEXANDRU PRIN REPREZENTANT LEGAL LUNG ANA
1118.01.2011HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAŞULUI LUDUŞ PENTRU PERIOADA 01.01.2010 - 31.12.2010
1218.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL LUDUŞ ŞI ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA-IULIA - FILIALA LUDUŞ
1318.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2011 A SPITALULUI ORĂŞENESC LUDUŞ "DR. VALER RUSSU"
1418.01.2011HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE "MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL LUDUŞ"
1527.01.2011HCL PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 201.829 46 LEI DIN EXCEDENTUL ANUAL AL BUGETULUI LOCAL CA SURSĂ DE FINANŢARE A CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
1627.01.2011HCL PRIVIND PARTICIPAREA LA "PROGRAMUL DE INSTALARE A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE - BENEFICIARI UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE INSTITUŢII PUBLICE ŞI UNITĂŢI DE CULT" APROBAREA CONŢINUTULUI CONTRACTULUI DE MANDAT PRECUM ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL "UTILIZAREA ENERGII NECONVENŢIONALE - SALA DE SPORT LUDUŞ STR. REPUBLICII NR.55"
1727.01.2011HCL PRIVIND PARTICIPAREA LA "PROGRAMUL DE INSTALARE A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE - BENEFICIARI UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE INSTITUŢII PUBLICE ŞI UNITĂŢI DE CULT" APROBAREA CONŢINUTULUI CONTRACTULUI DE MANDAT PRECUM ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL "UTILIZAREA ENERGII NECONVENŢIONALE - SALA DE SPORT LUDUŞ STR. PIEŢII F.N."
1827.01.2011HCL PRIVIND PARTICIPAREA LA "PROGRAMUL DE INSTALARE A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE - BENEFICIARI UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE INSTITUŢII PUBLICE ŞI UNITĂŢI DE CULT" APROBAREA CONŢINUTULUI CONTRACTULUI DE MANDAT PRECUM ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL "UTILIZAREA ENERGII NECONVENŢIONALE - SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ DR. VALER RUSSU SECŢIA CHIRURGIE"
1922.02.2011HCL PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI BIRIŞ EMIL COSMIN
2022.02.2011HCL PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI DÂMBEAN ILIE RĂDUŢU
2122.02.2011HCL PRIVIND APROBAREA ACTULUI DIŢIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞE DE CANALIZARE ÎNREGISTRAT LA SC COMPANIA AQUASERV SA TG.MUREŞ SUB NR. 202662/05.03.2010 ŞI LA A.D.I. AQUA INVEST MUREŞ SUB NR.22/05.03.2010
2222.02.2011HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011
2322.02.2011HCL PRIVIND SOLUŢIONAREA CERERILOR FORMULATE DE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA CREANŢELOR FISCALE CONSTÂND ÎN ACCESORII (MAJORĂRI ŞI PENALITĂŢI) CALCULATE ÎN URMA INSPECŢIEI FISCALE EFECTUATE ÎN PERIOADA 2010 - 2011 DE CĂTRE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI LUDUŞ
2422.02.2011HCL PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 24/29 IULIE 2008 PRIN CARE S-A APROBAT LISTA CU SPAŢIILE CE AU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAŞULUI LUDUŞ ÎN CONDIŢIILE OUG NR. 68/2008
2522.02.2011HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A MĂSURILOR UNITARE DE ORGANIZARE ŞI ASIGURARE A DEZVOLTĂRII ŞI ÎNTREŢINERII SPAŢIILOR VERZI DIN ORAŞUL lUDUŞ
2622.02.2011HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL ORAŞULUI lUDUŞ SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ STR. GHIOCEILOR NR.1
2722.02.2011HCL PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTĂ ÎN COTE PĂRŢI EGALE A SUPRAFEŢEI DE TEREN DE 8 10 MP DIN STR. LĂVRĂMIOAREI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII A TREI BALCOANE
2822.02.2011HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 237/2494 DIN 03.08.2000 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI SC ROMTELECOM SA
2922.02.2011HCL PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 61 MP SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ STR. RÂNDUNELELOR NR. 5 ŞI VÂNZAREA ACESTUIA
3022.02.2011HCL PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 172 MP SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ STR. MĂGUREI NR. 1 ŞI VÂNZAREA ACESTUIA