An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
112.01.2015HCL PRIVIND SUSȚINEREA PROIECTULUI „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ JUD. MUREȘ”
220.01.2015HCL PRIVIND PARTAJAREA VOLUNTARĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 53766 LUDUȘ NR. CAD. 53766
320.01.2015HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 55581 LUDUȘ NR. CAD. 55581
420.01.2015HCL PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ ROȘIORI” ÎN CENTRU CULTURAL-RELIGIOS
520.01.2015HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU MINORUL BOLNAV CU HANDICAP GRAV NISTOR DORIN TUDOR PRIN REPREZENTANT LEGAL NISTOR LIANA MONICA
620.01.2015HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV BAGHIU DANIEL
720.01.2015HCL PRIVIND MANDATUL DAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ MODIFICAREA STATULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ” CONFORM H.G. NR. 742 DIN 2014
820.01.2015HCL PRIVIND MANDATUL DAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” APROBAREA MASTER PLANULUI REVIZUIT PENTRU SECTORUL DE APĂ ȘI CANAL A JUDEȚULUI MUREȘ
920.01.2015HCL PRIVIND MANDATUL DAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” APROBAREA MODELELOR CONTRACTELOR DE FURNIZARE/ PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE INCLUSIV ANEXELE ACESTORA ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. „COMPANIA AQUASERV” S.A. ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR. 22/202.662/2010
1020.01.2015HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUĂRII PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 1.01.2014 – 31.12.2014
1102.02.2015HCL PRIVIND SUSŢINEREA PROIECTULUI „MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI ORĂŞENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUŞ JUD. MUREŞ”.
1211.02.2015HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE PIAȚĂ – CONSTRUIRE HALĂ AGROALIMENTARĂ ÎN ORAȘUL LUDUȘ” PRECUM ȘI A ALTOR MĂSURI NECESARE IMPLEMENTĂRII ACESTUIA
1311.02.2015HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE PIAȚĂ – CONSTRUIRE HALĂ AGROALIMENTARĂ ÎN ORAȘUL LUDUȘ”
1411.02.2015HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „VIABILIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLUL DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL LUDUȘ STR. ZĂVOIULUI NR. 13-15-17” PRECUM ȘI A ALTOR MĂSURI NECESARE IMPLEMENTĂRII ACESTUIA
1511.02.2015HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „VIABILIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLUL DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL LUDUȘ STR. ZĂVOIULUI NR. 13-15-17”
1611.02.2015HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015
1717.02.2015HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
1817.02.2015HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016
1917.02.2015HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU MINORA BOLNAVĂ CU HANDICAP GRAV MUNTEANU PIA TANIA PRIN REPREZENTANT LEGAL MUNTEANU MARIANA
2017.02.2015HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU MINORUL BOLNAV CU HANDICAP GRAV KEREKEȘ GEORGE ADRIAN PRIN REPREZENTANT LEGAL DUCA TINCUȚA MARIA
2117.02.2015HCL PRIVIND ANGAJAREA D-NEI MAIER SORINA OLGA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV POP IOANA CRISTINA
2217.02.2015HCL PRIVIND ANGAJAREA D-NEI PĂCURAR MARCELA LUCIA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV PĂCURAR MIRCEA BOGDAN
2317.02.2015HCL PRIVIND ANGAJAREA D-NEI BLAGA CLAUDIA NELA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV BLAGA ȘTEFAN LUCIAN
2417.02.2015HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2015 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII 416/2001
2517.02.2015HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI ORAȘULUI LUDUȘ ÎN ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”
2617.02.2015HCL PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLEST MUREȘ”
2723.02.2015HCL PRIVIND SUSŢINEREA PROIECTULUI „MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI ORĂŞENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUŞ JUD. MUREŞ”
2823.02.2015HCL PRIVIND RECALCULAREA CHIRIEI LOCUINŢELOR REALIZATE PRIN A.N.L. SITUATE ÎN ORAŞUL LUDUŞ STR. ZĂVOIULUI BL. 11 PENTRU TITULARII DE CONTRACT CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 35 DE ANI
2923.02.2015HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV SĂLĂGEAN SUSANA
3017.03.2015HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 07.08.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA