An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
130.01.2018HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
230.01.2018HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
330.01.2018HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
430.01.2018HCL PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
530.01.2018HCL PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE PAROHIA ORTODOXĂ LUDUȘ IV A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 639 MP EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 51132 LUDUȘ
630.01.2018HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA AUTORIZAREA ȘI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
730.01.2018HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
830.01.2018HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
930.01.2018HCL PRIVIND TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ ȘI SCHIMBAREA DENUMIRII COMPARTIMENTULUI „ ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE” ÎN COMPARTIMENTUL „TEHNIC”
1030.01.2018HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUARII PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 25.07.2017 – 31.12.2017
1130.01.2018HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU MINORA BOLNAVĂ CU HANDICAP GRAV KELEMEN MELINDA BLANKA PRIN REPREZENTANT LEGAL KELEMEN SANDOR
1230.01.2018HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV CĂLUGĂR VIRGIL
1330.01.2018HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV ZSIGOCZKI BELA
1430.01.2018HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV POP GHEORGHE
1530.01.2018HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV BOTEZAN PETRU
1630.01.2018HCL PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT ANEXĂ LA HCL LUDUȘ NR. 174/14.11.2017
1730.01.2018HCL PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE IOAN VLĂDUȚIU ORAȘUL LUDUȘ JUDEȚUL MUREȘ”
1830.01.2018HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ”
1916.02.2018HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL
2026.02.2018HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 143 DIN 28.09.2017
2126.02.2018HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA STRĂZILOR DE PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A LOCALITĂȚII ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
2226.02.2018HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 289 DIN 21.05.2010 DE LA D-NA ALB EMILIA CĂTRE DL. SÂNPETREAN RADU-FLORIN
2326.02.2018HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9 DIN 01.02.1999 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
2426.02.2018HCL PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE LOCUINŢĂ A.N.L. PENTRU DL. GIURGEA DUMITRU-TUDOR
2526.02.2018HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 291 DIN 13.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA FLOREA ISABELA
2626.02.2018HCL PRIVIND APROBAREA PROIECTELOR TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ”
2726.02.2018HCL PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI A MECANISMULUI DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE AUTORITATEA LOCALĂ PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE FINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1
2826.02.2018HCL PRIVIND ACTUALIZAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
2926.02.2018HCL PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV MUREȘUL LUDUȘ ÎN ANUL 2018
3026.02.2018HCL PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL