An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
107.01.2019HCL PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2018
229.01.2019HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “MODERNIZARE STRĂZI APROXIMATIV 9 KM ORAȘUL LUDUȘ JUDEȚUL MUREȘ” – ETAPA I
329.01.2019HCL PRIVIND ACCEPTAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A UNEI DONAŢII DE LA DL. PĂSĂROIU LUCIAN ŞI D-NA MAN ELENA
429.01.2019HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. A AP. 14 CĂTRE DL. SZABO ATTILA
529.01.2019HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 5 CĂTRE DL. RUSU CĂTĂLIN-ADRIAN
629.01.2019HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 18 CĂTRE D-NA BANEA RODICA-ADINA
729.01.2019HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „COLONEL SABIN MOTORA” MUREŞ
829.01.2019HCL PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII DIRECTE A SUPRAFEŢEI DE 123 70 MP DIN STR. 1 MAI CĂTRE S.C. MARVI COM SERVICE S.R.L. PENTRU CONSTRUIREA UNEI MAGAZII
929.01.2019HCL PRIVIND ACCEPTAREA CU TITLU DE DONAȚIE A UNOR ECHIPAMENTE PENTRU ÎNZESTRAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ
1029.01.2019HCL PENTRU APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
1129.01.2019HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020
1229.01.2019HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUARII PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018
1329.01.2019HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
1429.01.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV OBER ALEXANDRU
1529.01.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV BODO CLARA
1629.01.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV OLARU AURORA
1726.02.2019HCL PRIVIND VALORIFICAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE A MIJLOCULUI FIX „CENTRALA TERMICĂ NR. 1” DIN PATRIMONIUL U.A.T. ORAȘUL LUDUȘ
1826.02.2019HCL PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE BATERII ŞI ACUMULATORI
1926.02.2019HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
2026.02.2019HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 19.03.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA SZABÓ EMILIA-MARGARETA
2126.02.2019HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2019 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFECIARII LEGII 416/2001
2226.02.2019HCL PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURI DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
2326.02.2019HCL PRIVIND ANGAJAREA D-LUI SZILAGYI DEZIDERIU CA ASISTENT PERSONAL PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV SZILAGYI PARASCHIVA
2426.02.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV ANDREI LUCREȚIA
2526.02.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV PĂCALĂ NICULINA
2626.02.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVUL CU HANDICAP GRAV BELDEAN GAVRIL
2726.02.2019HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV MOCEAN MARIA
2826.02.2019HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FUNCȚIONAREA ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA IMOBILULUI „BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC” SITUAT ÎN ORAȘUL LUDUȘ STR. PIEȚEI NR.1 ANEXA NR.1 LA HCL NR. 86/16.06.2015
2926.03.2019HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9 DIN 01.02.1999 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.
3026.03.2019HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚELE CU DESTINAȚIE DE LOCUIȚĂ