An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
128.01.2020HCL PRIVIND INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI „CINEMATOGRAFUL FLACĂRA” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN FAVOAREA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
228.01.2020HCL PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HOTĂRÂRII NR. 140 DIN 18.08.2005 ȘI AL HOTĂRÂRII NR. 30 DIN 28.02.2008
328.01.2020HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 11 DIN 14.06.2006 DE LA S.C. GAMES PREST S.R.L. CĂTRE DL. MĂRGINEAN PETRU ȘI D-NA MĂRGINEAN MARIOARA
428.01.2020HCL PRIVIND ÎNCETAREA PRIN RENUNȚARE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 10 DIN 30.10.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA DETEȘAN SIMONA-MARIA
528.01.2020HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 308 DIN 13.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA STÎNA PAULA LUCIA-MIHAELA
628.01.2020HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 329 DIN 17.12.2009 CĂTRE D-NA GOGYÁN ERZSÉBET
728.01.2020HCL PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE ACȚIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR ÎN ORAȘUL LUDUȘ
828.01.2020HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021
928.01.2020HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUARII PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019
1028.01.2020HCL PRIVIND ACTUALIZAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1128.01.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1228.01.2020HCL PRIVIND REGLEMENTAREA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE
1328.01.2020HCL PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI EVIDENȚA ÎN FORMAT ELECTRONIC A REGISTRULUI AGRICOL AL ORAȘULUI LUDUȘ
1428.01.2020HCL PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A PATINOARULUI MOBIL ARTIFICIAL DIN ORAȘUL LUDUȘ STR. PIEȚII
1510.02.2020HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „MODERNIZAREA EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1
1618.02.2020HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020
1725.02.2020HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILULUI APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ ÎNSCRIS ÎN CF NR. 57655 ȘI CF NR. 57768
1825.02.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 19.03.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA SZABÓ EMILIA-MARGARETA
1925.02.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
2025.02.2020HCL PRIVIND APROBAREA LISTEI CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE CONSTRUITE PRIN A.N.L.
2125.02.2020HCL PRIVIND APROBAREA COOPERĂRII ÎNTRE UAT LUDUȘ ȘI INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ
2225.02.2020HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI INTERVENȚII TRANSPORT ȘI ZONE VERZI” PRECUM ȘI TARIFE PENTRU PRESTAȚIILE SPECIFIC REALIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ
2325.02.2020HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2020 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIRII LEGII 416/2001
2425.02.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
2525.02.2020HCL PENTRU APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND NUMIRILE FINALE ȘI DESEMNAREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
2625.02.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA IMOBILULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 56029 LUDUȘ NR. CAD. 56029
2725.02.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA IMOBILULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 56028 LUDUȘ NR. CAD. 56028
2825.02.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA IMOBILULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 56030 LUDUȘ NR. CAD. 56030
2925.02.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ GHEJA” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
3025.02.2020HCL PRIVIND ACTUALIZAREA DATELOR IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 50128 LUDUȘ NR. CAD. 1168
3125.02.2020HCL PRIVIND MANDATUL ACORDAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” AJUSTAREA/MODIFICARE PREȚURILOR LA APĂ POTABILĂ ȘI A TARIFELOR LA CANALIZARE – EPURARE PE ARIA DE OPERARE A S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
3231.03.2020HCL PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE PUBLICARE A LISTEI DEBITORILOR PERSOANE JURIDICE CARE ÎNREGISTREAZĂ OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
3331.03.2020HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 ȘI A BILANȚULUI CONTABIL PE ANUL 2019 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
3431.03.2020HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 186 DIN 16.03.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
3531.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FLOREA TEOFIL-COSMIN
3631.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 183 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FRAICO IOAN ATTILA
3731.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 181 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GIURGEA DUMITRU-TUDOR
3831.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 180 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LÁPOSI ERZSÉBET-ENIKÖ
3931.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 275 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. ANTONIE COSMIN
4031.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 274 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. ASTĂLUȘ EUGEN ȘI D-NA ASTĂLUȘ NICULINA-MIHAELA
4131.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 273 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BOLOGA AUGUSTIN ȘI D-NA BOLOGA MARIA
4231.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 272 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BUCUR SEVER ȘI D-NA BUCUR NASTASIA
4331.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 270 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA CHEȚAN CORNELIA
4431.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 269 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA CIORBA ANA
4531.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 267 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. COVEȘAN MIHAI-VIOREL ȘI D-NA COVEȘAN GABRIELA-TEODORA
4631.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 282 DIN 27.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. DEGAN SERGIU-ANDREI ȘI D-NA DEGANVASILICA-ANA
4731.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 266 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. DUȘA EMIL ȘI D-NA DUȘA DOINA
4831.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 265 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA FĂGĂRAȘ MARIA
4931.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 263 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. HAGĂU VLAD-IOAN ȘI D-NA HAGĂU GABRIELA
5031.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 268 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. HERCZEG FRANCISC-VASILE ȘI D-NA HERCZEG GERLINDA-ILDIKO
5131.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 262 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. HORNOIU VASILE
5231.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 286 DIN 27.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. LITEANU ALEXANDRU ȘI D-NA LITEANU MARIA
5331.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 261 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOGA MARTIN CLAUDIU ȘI D-NA MOGA ADRIANA
5431.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 260 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MOGA VIOLINA
5531.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 264 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOLDOVAN ADRIAN ȘI D-NA MOLDOVAN ERIKA-MELINDA
5631.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 259 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. NEGRU ȘTEFAN-DANIEL ȘI D-NA NEGRU NICOLETA
5731.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 284 DIN 27.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. SOÓS SÁNDOR ȘI D-NA SOÓS MARIA
5831.03.2020PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 257 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. STANCA DORIN-OCTAVIAN ȘI D-NA STANCA MARIA
5931.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 271 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. SZENTES IOSIF ȘI D-NA SZENTES CSILLA
6031.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 256 DIN 01.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. ZSIGOVSCHI ANDREI ȘI D-NA ZSIGOVSCHI ANA
6131.03.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9 DIN 01.02.1999 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
6231.03.2020HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 1 CĂTRE DL. STOICA OVIDIU-DORIN
6331.03.2020HCL PRIVIND VÂNZAREA ÎN BAZA DECRETULUI-LEGE NR. 61/1990 A LOCUINŢEI SITUATE ÎN LUDUŞ STR. BRADULUI BL. 5 SC. A AP. 5 CĂTRE D-NA HAIDUC EMANUELA
6431.03.2020HCL PRIVIND VÂNZAREA ÎN BAZA DECRETULUI-LEGE NR. 61/1990 A LOCUINŢEI SITUATE ÎN LUDUŞ STR. BRADULUI BL. 5 SC. C AP. 27 CĂTRE DL. MORE LEVENTE
6531.03.2020HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACREDITARE A REPREZENTANȚILOR MASS–MEDIA PE LÂNGĂ PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
6631.03.2020HCL PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII LA NIVEL LOCAL A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021
6731.03.2020HCL PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA PROCESULUI-VERBAL DE NEGOCIERE A PREȚULUI PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE LA NUMITUL HODMAN GHEORGHE A UNUI IMOBIL – CONSTRUCȚII SITUAT ÎN ORAȘUL LUDUȘ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 227 MP PENTRU AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE AGREMENT DESTINAT UTILIZĂRII PUBLICE
6831.03.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
6931.03.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
7028.04.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA LIT. A ALIN. (1) DIN ANEXA NR.7 LA HCL NR. 45 DIN 23 APRILIE 2019
7128.04.2020HCL PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2021
7228.04.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 209 DIN 21.05.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA VĂCAR ALEXANDRA
7328.04.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 07.08.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIȚIA
7428.04.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 283 DIN 27.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. SZABO KOLOMAN ȘI D-NA SZABO ELISABETA
7528.04.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 285 DIN 27.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA VARGA CLAUDIA-EVA
7628.04.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 292 DIN 21.05.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. VARO LEVENTE ȘI D-NA VARO ANNA-MARIA
7728.04.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 27.04.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. VOȘLOBAN VIOREL-LUCIAN ȘI D-NA VOȘLOBAN COSMINA-CLAUDIA
7828.04.2020HCL PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HOTĂRÂRII NR. 221 DIN 19 OCTOMBRIE 2010
7928.04.2020HCL PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HOTĂRÂRII NR. 222 DIN 19 OCTOMBRIE 2010
8028.04.2020HCL PRIVIND ÎNSUȘIREA „NOTIFICĂRII DE ÎNCĂLCARE” REFERITOARE LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI MUREȘ NR. 832 DIN 27.03.2019 ZONA 1 SÂNPAUL JUDEȚUL MUREȘ
8128.04.2020HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL 2020
8228.04.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8328.04.2020HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ PENTRU ANUL 2020
8426.05.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REȘEDINȚĂ AFLATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
8526.05.2020HCL PRIVIND NORMELE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE PE DOMENIUL PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
8626.05.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8726.05.2020HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LUDUȘ JUD. MUREȘ
8826.05.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 10.02.2020
8926.05.2020HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI APROXIMATIV 9 KM ORAȘUL LUDUȘ JUDEȚUL MUREȘ - ETAPA I
9029.06.2020HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 54106 LUDUȘ
9129.06.2020HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 56029 LUDUȘ
9229.06.2020HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 56030 LUDUȘ
9329.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
9429.06.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 242 DIN 20.10.2009 PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENŢA COMISIEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
9529.06.2020HCL PRIVIND COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 85 DIN 26 MAI 2020
9629.06.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 206 DIN 16.07.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI D-NA IGNAT LUIZA-DANA
9729.06.2020HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 305 DIN 13.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI D-NA STURZA VALERIA – MARIA
9829.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
9929.06.2020HCL PRIVIND STABILIREA MODALITĂŢII DE ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
10029.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINIAL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
10129.06.2020HCL PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ
10229.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII ORGANIGRAMEI SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
10329.06.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
10429.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 9.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
10529.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 1.700.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
10629.06.2020HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ ÎNSCRISE ÎN CF NR. 54757 CF NR. 56805 CF NR. 56891 ȘI CF NR. 56892
10729.06.2020HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR.19”
10829.06.2020HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 66/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ
10928.07.2020HCL PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A UNOR FACILITĂȚI LA PLATA IMPOZITULUI ANUAL PE CLĂDIRI ȘI A TAXEI LUNARE PE CLĂDIRI
11028.07.2020HCL PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CINEMATOGRAF FLACĂRA DIN LUDUȘ”
11128.07.2020HCL PRIVIND APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CINEMATOGRAF FLACĂRA DIN LUDUȘ”
11228.07.2020HCL PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „C.N.I”. S.A. A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CINEMATOGRAF FLACĂRA DIN LUDUȘ”
11328.07.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 35 DIN 29.07.2008 PRIN CARE A FOST ÎNFIINŢATĂ COMISIA DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ A ORAŞULUI LUDUŞ
11428.07.2020HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 107 DIN 30.01.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BANEA RODICA-ADINA
11528.07.2020HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 136 DIN 22.02.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. TIMAR AUGUSTIN-COSMIN
11628.07.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 295 DIN 16.08.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LÁSZLÓ JUDIT
11728.07.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 137 DIN 01.03.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
11828.07.2020HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 15 PARTER AP. 1 CĂTRE DL. NISTOR VASILE-EMANUEL
11928.07.2020HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE EXPLOATARE A IMOBILULUI „PARCUL TINERETULUI” DIN ORAȘUL LUDUȘ
12028.07.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12128.07.2020HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 IUNIE 2020
12228.07.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
12328.07.2020HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR.57436 LUDUȘ
12428.07.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 29 IUNIE 2020
12510.08.2020HCL PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI STÎNA PAULA LUCIA MIHAELA
12610.08.2020HCL PENTRU REVOCAREA H.C.L. NR. 120/28.07.2020 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12710.08.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
12825.08.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 299 DIN 27.09.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI S.C. ROMETAL DIANIS S.R.L.
12925.08.2020HCL PRIVIND ÎNCETAREA PRIN AJUNGERE LA TERMEN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 261 DIN 25.08.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LECHINȚAN ANA-MARIA
13025.08.2020HCL PRIVIND STABILIREA DENUMIRII UNEI STRĂZI NOU CREATE AFLATE ÎN CONTINUAREA UNEI STRĂZI EXISTENTE
13125.08.2020HCL PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 12/2020 PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
13225.08.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
13325.08.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
13425.08.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
13525.08.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 LUDUȘ
13625.08.2020HCL PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI CONTABIL LA DATA DE 30.06.2020 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
13725.08.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
13822.09.2020HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
13922.09.2020HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA „SISTEMULUI PORTABIL DE ÎNREGISTRARE VIDEO ȘI AUDIO – AMC 1018” MODUL DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINEREA ACESTUIA DE CĂTRE PERSONALUL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ
14022.09.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 267 DIN 17.10.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA FERENCZ ANDREEA- GABRIELA
14122.09.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 273 DIN 26.09.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHERASIM OVIDIU-GABRIEL
14222.09.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 253 DIN 18.09.2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOCA EUFIM-DANIEL
14322.09.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 21 DIN 21.10.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. ED&RO S.R.L.
14422.09.2020HCL PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU BUNURILE MOBILE SCOASE DIN FUNCȚIUNE ȘI CASATE AFLATE ÎN PROPRIETATEA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE LUDUȘ PRECUM ȘI APROBAREA VALORIFICĂRII ACESTORA
14522.09.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
14622.09.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
14722.09.2020HCL PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ȘI ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU A SĂRBĂTORI FAMILIILE CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
14822.09.2020HCL PRIVIND PRELUAREA TEMPORARĂ DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PENTRU IMOBILUL – TEREN ȘI CLĂDIRE CU DESTINAȚIE CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ DIN STR.VÂNĂTORILOR NR.1 IMOBIL CARE APARȚINE EPARHIEI REFORMATE DIN ARDEAL ÎN PARTENERIAT CU PAROHIA REFORMATĂ LUDUȘ
14922.09.2020HCL PRIVIND ATRIBUIREA CĂTRE ASOCIEREA S.C. ELECTRIC RĂSĂRITULUI S.R.L (LIDER) – S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. (ASOCIAT) - S.C. ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. (TERȚ SUSȚINĂTOR) REPREZENTATĂ PRIN LIDERUL ASOCIERII DESEMNAT - S.C. ELECTRIC RĂSĂRITULUI S.R.L A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
15030.10.2020HCL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI ALEGEREA MEMBRILOR COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL LUDUȘ
15130.10.2020HCL PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
15210.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31 MARTIE 2020 INCLUSIV DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ
15310.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI ACTUALIZATE „REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL ORAȘULUI LUDUȘ”
15410.11.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN - DOMENIUL PUBLIC ȘI A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA MINISTERULUI MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR PRIN ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” ASUPRA TERENULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 58230 LUDUȘ NR. CAD. 58230
15510.11.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 35 DIN 29.07.2008 PRIN CARE A FOST ÎNFIINŢATĂ COMISIA DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ A ORAŞULUI LUDUŞ
15610.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
15710.11.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 242 DIN 20.10.2009 PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENŢA COMISIEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
15810.11.2020HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 304 DIN 13.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA UȚIU ALEXANDRA-ECATERINA
15910.11.2020HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 260 DIN 28.07.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI BOTEZAN PETRU
16010.11.2020HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 274 DIN 01.11.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. OROSAN OCTAVIAN-FLORIN
16110.11.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 277 DIN 23.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA PUIA ÉVA
16210.11.2020HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 310/4729 DIN 03.11.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN MUREŞ
16310.11.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
16410.11.2020HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 552 DIN 22.10.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. BEA HAN S.R.L.
16510.11.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 277 DIN 07.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ DL. GODRI IOAN ŞI D-NA GODRI ANA
16610.11.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 316 DIN 26.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ DL. TILINCĂ MIHAI-FLORIN ŞI D-NA TILINCĂ ZOIȚA-OFELIA
16710.11.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 315 DIN 26.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ DL. TILINCĂ EMILIU MIHĂILĂ ŞI D-NA TILINCĂ MARIA
16810.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE LOCUINŢĂ A.N.L. ÎNTRE D-NA GÎNJ ANA-MARIA ȘI D-NA ISZLAI DIANA-IULIA
16910.11.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMENCATĂ” LUDUȘ
17010.11.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ
17110.11.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
17210.11.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 LUDUȘ
17310.11.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ
17410.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 SEPTEMBRIE 2020
17510.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI ÎNLĂTURAREA EFECTELOR DĂUNĂTOARE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ȘI ASIGURAREA UNEI CIRCULAȚII FLUENTE PE PERIOADA DE IARNĂ 2020 – 2021
17610.11.2020HCL PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 176.000 DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENȚI PENTRU ACOPERIREA GOLULUI TEMPORAR DE CASA PE ANUL 2020
17710.11.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
17810.11.2020HCL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANTULUI ORAȘULUI LUDUȘ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOLECT MUREȘ
17915.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 2021-2027
18015.12.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA AVRĂMEȘTI” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
18115.12.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA TURZII” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
18215.12.2020HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA UNUI IMOBIL ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PRIVAT
18315.12.2020HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 13 DIN 21.05.1998 DE LA DL. GUȚĂ IOAN CĂTRE DL. BOROȘ IOAN ȘI D-NA BOROȘ MARIA
18415.12.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
18515.12.2020HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
18615.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA REÎNNOIRII PE O PERIOADĂ DE 1 AN A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PRIVIND TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI LUDUŞ PE CARE SUNT CONSTRUITE GARAJE AUTO PENTRU ANUL 2021
18715.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DERULATE DE ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MUREȘUL LUDUȘ ÎN ANUL 2021
18815.12.2020HCL PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI LUDUȘ A UNOR BUNURI – MIJLOACE FIXE ÎN SCOPUL SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI VALORIFICĂRII
18915.12.2020HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
19015.12.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
19115.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ȘI NUMĂRULUI BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AFERENTE ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021
19215.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 NOIEMBRIE 2020
19315.12.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
19415.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE A MODALITĂȚII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PRECUM ȘI A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
19515.12.2020HCL PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 131/2020 PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
19615.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI INTERVENȚII TRANSPORT ȘI ZONE VERZI” TARIFE PENTRU PRESTAȚII SPECIFICE REALIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ PRECUM ȘI TARIFE PRACTICATE PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL LUDUȘ
19715.12.2020HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL LUDUȘ
19815.12.2020HCL PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU FINANȚAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE MENAJERE ȘI SIMILARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ APROBAT PRIN HCL NR. 73/2019 ȘI APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2021 ÎN ORAȘUL LUDUȘ
19923.12.2020HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
20023.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LUDUȘ JUD. MUREȘ”
20123.12.2020HCL PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LUDUȘ JUD. MUREȘ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT