An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
114.01.2021HCL PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII TEMPORARE A DESTINAȚIEI CLĂDIRII SITUATE ÎN LUDUȘ STR. PIEȚII NR. 1 ÎN CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19
226.01.2021HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 71/2020 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2021
326.01.2021HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 152/2020 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA 31 MARTIE 2020 INCLUSIV DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ
426.01.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA AVRAM IANCU” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
526.01.2021HCL PRIVIND CEDAREA FOLOSINŢEI GRATUITE ASUPRA UNEI PĂRȚI DIN IMOBILUL SITUAT PE STR. VÂNĂTORILOR NR. 1 ORAȘUL LUDUȘ CĂTRE GRĂDINIȚA ”CĂSUȚA FERMECATĂ”
626.01.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 8 DIN 03.05.2005 DE LA D-NA MOLDOVAN HAJNAL CĂTRE DL. HAGĂU VLAD-IOAN
726.01.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 286 DIN 13.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. COZMA MARIUS-COSMIN
826.01.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „COLONEL SABIN MOTORA” MUREŞ
926.01.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 304 DIN 22.11.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. PROFILANTROPIA FL S.R.L.
1026.01.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 17 ET. I AP. 5 CĂTRE D-NA BAKK JOLÁN
1126.01.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 15 MANSARDĂ AP. 19 CĂTRE D-NA LECHINȚAN ANNAMARIA
1226.01.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 17 MANSARDĂ AP. 9 CĂTRE D-NA MAGDĂU ANCUȚA
1326.01.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 9 CĂTRE DL. RACOVIȚAN IOAN-ANDREI
1426.01.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1526.01.2021HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII DIN ORAȘUL LUDUȘ
1626.01.2021HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE ÎN ANUL 2021 DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001
1726.01.2021HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022
1826.01.2021HCL PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII LA NIVEL LOCAL A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ANII ȘCOLARI 2021–2022 ȘI 2022–2023
1926.01.2021HCL PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
2026.01.2021HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 19”
2126.01.2021HCL PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 19” COD SMIS 139503
2208.02.2021HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 19”
2308.02.2021HCL PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 19” COD SMIS 139503
2423.02.2021HCL DE APROBARE A REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA PENTRU ÎNREGISTRAREA EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII DE PE RAZA ADMINISTRATIVE-TERITORIALĂ A U.A.T. ORAȘUL LUDUȘ
2523.02.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 270 DIN 07.08.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BOLOGA MARIUS-VALENTIN
2623.02.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 30 DIN 01.10.1998 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA CUCERZAN MARIA
2723.02.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
2823.02.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 19.03.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA SZABÓ EMILIA-MARGARETA
2923.02.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 259 DIN 26.07.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA HODOȘ ANAMARIA
3023.02.2021HCL PENTRU APROBAREA LISTEI CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE CONSTRUITE PRIN A.N.L.
3123.02.2021HCL PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 130 DIN 25.08.2020 PRIVIND STABILIREA DENUMIRII UNEI STRĂZI NOU CREATE AFLATE ÎN CONTINUAREA UNEI STRĂZI EXISTENTE
3223.02.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA A 2 CONSILIERI LOCALI CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2020
3323.02.2021HCL PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 73/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU FINANȚAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE MENAJERE ȘI SIMILARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ
3423.02.2021HCL PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 194/2017 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACESTEIA
3530.03.2021HCL DE APROBARE A PROCEDURII DE ACORDARE A EȘALONĂRII LA PLATĂ PENTRU OBLIGAȚIILE FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE
3630.03.2021HCL PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI LUDUȘ A UNOR BUNURI – MIJLOACE FIXE ÎN SCOPUL SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI VALORIFICĂRII
3730.03.2021HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ PENTRU ANUL 2021
3830.03.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „PARC PUBLIC” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
3930.03.2021HCL PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE A DESTINAŢIEI IMOBILULUI „ŞCOALA GENERALĂ GHEJA” ÎN SECȚIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI ORĂȘENESC ”DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
4030.03.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 208 DIN 24.04.2013 DE LA DL. DEAJ MIHAI-VASILE ȘI D-NA DEAJ IOANA CĂTRE DL. PORUMB MARIUS ȘI D-NA PORUMB LAURA
4130.03.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 295 DIN 16.08.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LÁSZLÓ JUDIT
4230.03.2021HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 12 DIN 15.06.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI BOTEZAN PETRU
4330.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 180 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LÁPOSI ERZSÉBET-ENIKÖ
4430.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FLOREA TEOFIL-COSMIN
4530.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 183 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FRAICO IOAN ATTILA
4630.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 181 DIN 01.04.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GIURGEA DUMITRU-TUDOR
4730.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 188 DIN 16.03.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. NICOARĂ CRISTIAN
4830.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 177 DIN 20.04.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. POLI IZO CONSTRUCT S.R.L.
4930.03.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9 DIN 01.02.1999 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
5030.03.2021HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 314 DIN 20.11.2009 CĂTRE DL. MĂRGINEAN COSMIN-TRAIAN ȘI D-NA MĂRGINEAN MONICA-CRISTINA
5130.03.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 282 DIN 07.08.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. PETREA ALEXANDRU ȘI D-NA PETREA ANA
5230.03.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 13 ETAJ I AP. 4 CĂTRE DL. CHEREKES MIHAI-ALEXANDRU
5330.03.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP . 2 CĂTRE DL. MORAR CLAUDIU- ALIN
5430.03.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL LUDUȘ NR. 25/25.02.2020 REFERITOR LA DURATA MANDATULUI DE ADMINISTRATOR AL D-LUI BAGHIU OVIDIU-TĂNASIE
5530.03.2021HCL PRIVIND MAJORAREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
5630.03.2021HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL PENTRU PERIOADA 2021 – 2023
5730.03.2021HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA AUTORIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ÎN ORAȘUL LUDUȘ
5814.04.2021HCL PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ȘI NUMĂRULUI BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AFERENTE ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021
5914.04.2021HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021
6027.04.2021HCL PRIVIND TRECEREA SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 2207 MP, EVIDENȚIATĂ ÎN C.F. NR. 58095 LUDUȘ, DIN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ - DOMENIUL PUBLIC ÎN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN - DOMENIUL PUBLIC ȘI ÎN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. - S.A.
6127.04.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 4 DIN 10.07.2007, DE LA DL. FARKAS CAROL CĂTRE D-NA FARKAS ANAMARIA-NADIA
6227.04.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1 DIN 02.06.1999, DE LA D-NA MUREȘAN MONICA CĂTRE D-NA MIRKARIMI CEZARA-GEORGIANA
6327.04.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 6 DIN 31.07.2007, DE LA DL. NEAGU CRISTIAN CĂTRE DL. NEAGU GHEORGHE ȘI D-NA NEAGU MARIA
6427.04.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 209 DIN 21.05.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA VĂCAR ALEXANDRA
6527.04.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 290 DIN 21.05.2010, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA DORDEA MELINDA-MATILD
6627.04.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 289 DIN 21.05.2010, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. SÂNPETREAN RADU-FLORIN
6727.04.2021HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ECOLECT MUREȘ”
6827.04.2021HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 ȘI A BILANȚULUI CONTABIL PE ANUL 2020 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
6927.04.2021HCL PRIVIND MAJORAREA LINIEI DE CREDIT APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 131 DIN 16 SEPTEMBRIE 2019, DE CĂTRE S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
7025.05.2021HCL PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2022
7125.05.2021HCL PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE ȘI A TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A CASTELULUI BÁNFFY DIN ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”
7225.05.2021HCL PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE ȘI A TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”ASIGURAREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”
7325.05.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 321 DIN 20.11.2009, DE LA S.C. GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A. CĂTRE DL. BERCHEȘAN COSMIN ȘI D-NA BERCHEȘAN ANGELA
7425.05.2021HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 24 DIN 01.06.2001, DE LA DL. BUCUR TRAIAN CĂTRE D-NA STOICA ANDREIA-BRÎNDUȘA
7525.05.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 206 DIN 16.07.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA IGNAT LUIZA-DANA
7625.05.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 11, SC. A, AP . 3, CĂTRE DL. CRĂCIUN DAN-DORUȚ
7725.05.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
7825.05.2021HCL PRIVIND APROBAREA RETRAGERII UNOR UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
7925.05.2021HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL 2021
8014.06.2021HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PRECUM ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID–19 ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC DR. VALER RUSSU LUDUȘ”
8129.06.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31 MARTIE 2020 INCLUSIV, DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ, APROBATĂ PRIN HCL 152/2020
8229.06.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA PUNCTULUI I ȘI AL ART. 13 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA – IULIA, FILIALA LUDUȘ, ANEXĂ LA HCL NR. 38/2007
8329.06.2021HCL PRIVIND ACHIZIȚIONAREA, DE LA D-NA PĂSĂROI MARIA, A UNUI IMOBIL – TEREN SITUAT ÎN ORAȘUL LUDUȘ, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1300 MP, CU DESTINAȚIA DE DRUM PUBLIC
8429.06.2021HCL PRIVIND SOLICITAREA DE TRECERE A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 59327 LUDUȘ DIN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN – DOMENIUL PUBLIC ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ - DOMENIUL PUBLIC
8529.06.2021HCL PRIVIND PROPUNEREA DE PRELUARE ÎN PROPRIETATEA UAT ORAȘUL LUDUȘ A SUPRAFEȚEI DE CCA. 280 MP TEREN INTRAVILAN DIN TOTALUL DE 22.014 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 58413 LUDUȘ, NR. CAD. 58413
8629.06.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 294 DIN 13.11.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA GÎNJ ALINA-IOANA
8729.06.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 301 DIN 13.11.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOLDOVAN PETRIȘOR
8829.06.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 17, MANSARDĂ, AP. 10, CĂTRE D-NA DEMETER IONELA-VIORICA
8929.06.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA STRĂZII PANSELUȚELOR, CU IMOBILUL TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 58174 – LUDUȘ, NUMĂR CADASTRAL 58174, AFLAT ÎN CONTINUAREA STRĂZII EXISTENTE
9029.06.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
9129.06.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
9227.07.2021HCL PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ”C.N.I”. S.A., A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, STR. UZINEI DE APĂ, NR. 1, ORAȘ LUDUȘ, UZINA DE APĂ A ORAȘULUI LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”
9327.07.2021HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 50816, C.F. NR. 50822 ȘI C.F. NR. 50824
9427.07.2021HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 50820 LUDUȘ
9527.07.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 259 DIN 28.07.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHERMAN AXENTE ȘI D-NA GHERMAN MARIA
9627.07.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 268 DIN 19.08.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. POPA IOAN LIVIU
9727.07.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 15, ETAJ II, AP . 12, CĂTRE D-NA CORMOȘ LAURA MONICA
9827.07.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 13, PARTER, AP . 2, CĂTRE D-NA DECEAN RALUCA MARIA
9927.07.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA ZĂVOIULUI” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC
10027.07.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „GRĂDINIȚA GHEJA” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC
10127.07.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „GRĂDINIȚA – ROȘIORI NR. 1” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC
10227.07.2021HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA MEDICALĂ TRANSYLVANIA ANIMAL CARE (TAC.SOCIAL) ÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTULUI „CAMPANIE DE STERILIZARE A CÂINILOR ȘI PISICILOR DE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ”
10327.07.2021HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 54551 LUDUȘ
10427.07.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
10531.08.2021HCL PRIVIND ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA PROCESULUI-VERBAL DE NEGOCIERE A PREŢULUI PENTRU ACHIZIŢIONAREA, DE LA DL. PĂSĂROIU LUCIAN, A UNUI IMOBIL – TEREN SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1300 MP
10631.08.2021HCL PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
10731.08.2021HCL PRIVIND ÎNCHIRIEREA, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ, A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ UTILĂ DE 165 MP, SITUAT ÎN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 DIN ORAŞUL LUDUŞ, STR. CRINULUI, NR. 2
10831.08.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
10931.08.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
11031.08.2021HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA FABRICII” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
11131.08.2021HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 13 DIN 03.05.2005, DE LA DL. DETEȘAN ORICU CĂTRE DL. PANTEA CORNEL-MARIUS
11231.08.2021HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENȚII ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A CĂROR ACTIVITATE SE ADRESEAZĂ BENEFICIARILOR DIN ORAȘUL LUDUȘ, ȘI A CATEGORIILOR DE SERVICII SOCIALE PENTRU CARE SE ACORDĂ SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ, PRECUM ȘI CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
11331.08.2021HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ASOCIAȚIA „CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI LUDUȘ 2011”
11431.08.2021HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „CHEMAREA STRĂBUNILOR” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „TOAMNA LUDUȘEANĂ”
11531.08.2021HCL PRIVIND SOLICITAREA FINANȚĂRII DIN PARTEA O.C.P.I. MUREȘ ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ, AVÂND CA OBIECT SECTOARELE CADASTRALE DIN CADRUL UAT LUDUȘ
11631.08.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
11731.08.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
11831.08.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 LUDUȘ
11931.08.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
12031.08.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
12131.08.2021HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT ÎN VALOARE DE 1.071.000 LEI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 1 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 83/2021 PENTRU UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PRIVIND ACORDAREA UNOR ÎMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI
12231.08.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
12324.09.2021HCL PRIVIND APROBAREA ARONDĂRII CREȘEI LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR CU PROGRAM PRELUNGIT, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, GRĂDINIȚA „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
12428.09.2021HCL PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI „ŞCOALA GENERALĂ GHEJA” ÎN SECȚIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
12528.09.2021HCL PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNUI IMOBIL (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT ORAȘUL LUDUȘ CĂTRE SPITALUL ORĂȘENESC ”DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
12628.09.2021HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “MODERNIZARE STRĂZI APROXIMATIV 9 KM ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ” – ETAPA I
12728.09.2021HCL PRIVIND ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE PRIMĂ ÎNSCRIERE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ PENTRU IMOBILELE DIN SECTORUL CADASTRAL 70
12828.09.2021HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12928.09.2021HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 298 DIN 13.11.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI LAURA-MARIA
13028.09.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 282 DIN 26.09.2016, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BOCICOR ROZALIA
13128.09.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 273 DIN 26.09.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHERASIM OVIDIU-GABRIEL
13228.09.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 253 DIN 18.09.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOCA EUFIM-DANIEL
13328.09.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 267 DIN 17.10.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA FERENCZ ANDREEA-GABRIELA
13428.09.2021HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII ORGANIGRAMEI SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
13528.09.2021HCL PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ȘI ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU A SĂRBĂTORI FAMILIILE CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
13628.09.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
13728.09.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 LUDUȘ
13828.09.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
13928.09.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
14028.09.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
14128.09.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022
14215.10.2021HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI APROXIMATIV 9 KM ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”– ETAPA I
14326.10.2021HCL PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACŢIUNI PENTRU PREVENIREA ŞI ÎNLĂTURAREA EFECTELOR DĂUNĂTOARE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ŞI ASIGURAREA UNEI CIRCULAŢII FLUENTE ÎN PERIOADA DE IARNĂ 2021-2022
14426.10.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 70/2021 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2022
14526.10.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 274 DIN 01.11.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. OROSAN OCTAVIAN-FLORIN
14626.10.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 277 DIN 23.11.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA PUIA ÉVA
14726.10.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 279 DIN 23.11.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BARTOS ELENA
14826.10.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 23.11.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. IUORAȘ MARIUS-CORNEL ȘI D-NA IUORAȘ CORINA
14926.10.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
15026.10.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 136 DIN 01.03.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. ROMAN PETRU ȘI D-NA ROMAN ANA
15126.10.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 135 DIN 01.03.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BAN LAURENȚIU ȘI D-NA BAN TEODORA GABRIELA
15226.10.2021HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII,DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 13, PARTER, AP . 1, CĂTRE DL. RUS DORIN-ALEXANDRU
15326.10.2021HCL PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL CENTRUL VECHI”
15426.10.2021HCL PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
15526.10.2021HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „POD RUTIER PESTE RÂUL MUREȘ”, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ
15626.10.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 137 DIN 24 SEPTEMBRIE 2019
15726.10.2021HCL PRIVIND PARTICIPAREA U.A.T. ORAȘUL LUDUȘ LA ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA „GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ – TEZAURUL CÂMPIEI MUREȘENE”
15826.10.2021HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ ÎN COMISIILE DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL MUREȘ
15926.10.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
16023.11.2021HCL PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI TOTU DANIEL – SEPTIMIU – IULIAN
16123.11.2021HCL PRIVIND ACCEPTAREA PRELUĂRII ÎN PROPRIETATEA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A IMOBILULUI-TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 276 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 59566 LUDUȘ
16223.11.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA, PE O PERIOADĂ DE 5 ANI, A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PRIVIND SPAŢIILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI LUDUŞ, CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA LOCATIVĂ
16323.11.2021HCL PRIVIND REDUCEREA SUPRAFEȚEI CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 415 DIN 21.12.2016, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI ASOCIAȚIA PENSIONARILOR LUDUȘ ȘI PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI
16423.11.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. LUK COM S.R.L.
16523.11.2021HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE PE TERITORIUL ORAȘULUI LUDUȘ
16623.11.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
16723.11.2021HCL PRIVIND MANDATUL ACORDAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” AJUSTAREA PREȚURILOR LA APĂ POTABILĂ ȘI A TARIFELOR LA CANALIZARE-EPURARE PE ARIA DE OPERARE A S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
16823.11.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A PATINOARULUI MOBIL ARTIFICIAL DIN ORAȘUL LUDUȘ, STR. PIEȚII, ANEXĂ LA H.C.L. LUDUȘ NR. 164/2015
16923.11.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA REGULAMENTUL PRIVIND FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA IMOBILULUI „BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC”, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 86/16.06.2015
17021.12.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL „JURIDICĂ. APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI. ORDINE PUBLICĂ ȘI RELAȚIA CU CETĂȚENII”
17121.12.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
17221.12.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
17321.12.2021HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 58173 LUDUȘ
17421.12.2021HCL PRIVIND ACHIZIŢIONAREA, DE LA SZASZ BLAJ ȘI SZASZ VIORICA, A UNUI IMOBIL – TEREN ȘI CONSTRUCȚII SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ, CU DESTINAȚIA DE SECȚIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
17521.12.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
17621.12.2021HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
17721.12.2021HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 181 DIN 02.05.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. CEBOTARI VITALIE ȘI D-NA CEBOTARI INA
17821.12.2021HCL PRIVIND APROBAREA REÎNNOIRII, PE O PERIOADĂ DE 1 AN, A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PRIVIND TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI LUDUŞ, PE CARE SUNT CONSTRUITE GARAJE AUTO, PENTRU ANUL 2022
17921.12.2021HCL PRIVIND APROBAREA NIVELULUI TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2022 ÎN ORAȘUL LUDUȘ
18021.12.2021HCL PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 70/2021 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2022
18121.12.2021HCL PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
18221.12.2021HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ASOCIAȚIA „CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI LUDUȘ 2011”
18321.12.2021HCL PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.104 DIN 29 IUNIE 2021 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 9.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
18421.12.2021HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 NOIEMBRIE 2021
18521.12.2021HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
18621.12.2021HCL PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
18721.12.2021HCL PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DERULATE DE ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MUREȘUL LUDUȘ, ÎN ANUL 2022
18821.12.2021HCL PRIVIND ACTUALIZAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ