An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
125.01.2022HCL PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE INSTITUIT ÎN FAVOAREA SPITALULUI ORĂȘENESC ”DR. VALER RUSSU” LUDUȘ ASUPRA UNUI IMOBIL (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT ORAȘUL LUDUȘ
225.01.2022HCL PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII NR. 124 DIN 28.09.2021
325.01.2022HCL PRIVIND ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA PROCESULUI-VERBAL DE NEGOCIERE A PREŢULUI PENTRU ACHIZIŢIONAREA, DE LA SZASZ BLAJ ȘI SZASZ VIORICA, A UNUI IMOBIL – TEREN ȘI CONSTRUCȚII SITUAT ÎN ORAŞUL LUDUŞ, CU DESTINAȚIA DE SECȚIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
425.01.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 3 AL HOTĂRÂRII NR. 105 DIN 31.08.2021
525.01.2022HCL PRIVIND COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR. 84 DIN 29.06.2021
625.01.2022HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 59396, C.F. NR. 59432 ȘI C.F. NR. 59482
725.01.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
825.01.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ NR. 1” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
925.01.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „CĂMIN CULTURAL” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
1025.01.2022HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE AFLATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
1125.01.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE (PIEE) ÎN ORAȘUL LUDUȘ PENTRU PERIOADA 2022-2027
1225.01.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 19 DIN 04.10.2004 DE LA D-NA HURUBĂ MIHAELA CĂTRE DL. CÎRPACI-SZÁNTO ALEXANDRU ȘI D-NA CÎRPACI-SZÁNTO GABRIELA
1325.01.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 2 DIN 10.05.2002 DE LA D-NA ONIȚĂ ANDA CĂTRE DL. BĂIEȚAN VASILE-DANIEL ȘI D-NA BĂIEȚAN ALINA-MARIANA
1425.01.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 284 DIN 27.04.2010 DE LA DL. SOÓS SÁNDOR ȘI D-NA SOÓS MARIA CĂTRE DL. MOLDOVAN CORNEL ALEXANDRU ȘI D-NA MOLDOVAN CORNELIA-MIHAELA
1525.01.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 44 DIN 04.07.1997DE LA S.C. UNIQA ASIGURĂRI S.A. CĂTRE S.C. BIGMAT S.R.L.
1625.01.2022HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 333 DIN 17.12.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. ȘOȘ EMIL-MARIUS
1725.01.2022HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE ÎN ANUL 2022 DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001
1825.01.2022HCL PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ȘI DE ÎNMORMÂNTARE PENTRU SITUAȚIILE DEOSEBITE, ÎN CARE SE AFLĂ FAMILIILE SAU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
1925.01.2022HCL PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
2025.01.2022HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023
2110.02.2022HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022
2222.02.2022HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31 MARTIE 2020 INCLUSIV, DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ, APROBATĂ PRIN HCL 152/2020
2322.02.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1 DIN 04.04.2006 DE LA DL. BRĂILEANU VIOREL CĂTRE D-NA CÎMPEAN DORINA
2422.02.2022HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 9 DIN 12.06.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI BOTEZAN PETRU-LUCIAN
2522.02.2022HCL PENTRU APROBAREA LISTEI CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE CONSTRUITE PRIN A.N.L.
2622.02.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 137 DIN 22.02.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA ISZLAI DIANA-IULIA
2722.02.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 135 DIN 22.02.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOLDOVAN IOSIF ATTILA
2822.02.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 19.03.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA SZABÓ EMILIA-MARGARETA
2922.02.2022HCL PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 07.08.2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIȚIA
3022.02.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
3122.02.2022HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 330 DIN 17.12.2009 CĂTRE DL. BOZDOG ADRIAN ȘI D-NA BOZDOG EUGENIA
3222.02.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE IOAN VLĂDUȚIU, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”, COD SMIS 120294
3322.02.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 79 DIN 25.06.2019
3422.02.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA A 2 CONSILIERI LOCALI CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2021
3522.02.2022HCL PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE ȘI A TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE”
3622.02.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL LUDUȘ ÎN COMISIILE DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL MUREȘ
3722.02.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.5 ȘI ANEXEI NR.6 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA, AUTORIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ÎN ORAȘUL LUDUȘ APROBAT PRIN HCL NR. 57/2021
3822.02.2022HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO, UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI, INTERVENȚII, TRANSPORT ȘI ZONE VERZI”, TARIFE PENTRU PRESTAȚIILE SPECIFICE REALIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ PRECUM ȘI TARIFE PRACTICATE PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ECARISAJ ȘI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL LUDUȘ
3922.02.2022HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
4029.03.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 16 DIN 04.07.2006 DE LA S.C. SOLANUM S.R.L. CĂTRE DL. CÂMPEAN NICOLAE CU D-NA CÂMPEAN CLARA ȘI DL. KISS KAROL CU D-NA KISS FELICIA
4129.03.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 180 DIN 01.04.2015, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LÁPOSI ERZSÉBET-ENIKÖ
4229.03.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 01.04.2015, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FLOREA TEOFIL-COSMIN
4329.03.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 183 DIN 01.04.2015, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FRAICO IOAN ATTILA
4429.03.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 181 DIN 01.04.2015, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GIURGEA DUMITRU-TUDOR
4529.03.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 188 DIN 16.03.2016, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. NICOARĂ CRISTIAN
4629.03.2022HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 258 DIN 01.04.2010, DE LA SOLYOM ROZALIA CĂTRE D-NA SOLYOM MARIA MAGDALENA
4729.03.2022HCL PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNUI IMOBIL (CONSTRUCȚII ȘI TEREN) APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT ORAȘUL LUDUȘ CĂTRE SPITALUL ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
4829.03.2022HCL PRIVIND SOLICITAREA FINANȚĂRII DIN PARTEA O.C.P.I. MUREȘ ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ, AVÂND CA OBIECT SECTOARELE CADASTRALE DIN CADRUL UAT LUDUȘ
4929.03.2022HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ PENTRU ANUL 2022
5029.03.2022HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
5129.03.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII AFERENTE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE LUDUȘ CE URMEAZĂ A SE REALIZA ÎN CADRUL „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”
5229.03.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
5329.03.2022HCL PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR DE CĂLĂTORIE URBANĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI LUDUȘ
5429.03.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
5526.04.2022HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL 2022
5626.04.2022HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV PE BRAȚUL MORT AL RÂULUI MUREȘ
5726.04.2022HCL PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2023
5826.04.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „CĂMIN CULTURAL” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
5926.04.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ AVRĂMEȘTI” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
6026.04.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ CARTIER ROȘIORI” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
6126.04.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 209 DIN 21.05.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA VĂCAR ALEXANDRA
6226.04.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 2 DIN 10.05.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BĂIEȚAN VASILE-DANIEL ȘI D-NA BĂIEȚAN ALINA-MARIANA
6326.04.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 182 DIN 23.04.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. FARMACIA PANAX S.R.L.
6426.04.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 3 DIN 10.05.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. HERCZEG FRANCISC-VASILE ȘI D-NA HERCZEG GERLINDA-ILDIKÓ
6526.04.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1 DIN 10.05.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. STOICA POMPEI-AUREL
6626.04.2022HCL PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS A IMOBILULUI-TEREN ÎNSCRIS ÎN C.F. 59657 LUDUȘ, NR. CAD. 59657
6726.04.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
6826.04.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „CHEMAREA STRĂBUNILOR” ȘI A PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT LUDUȘ ȘI EDITURA „CREATOR” SRL BRAȘOV, ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „ZILELE ORAȘULUI LUDUȘ”, EDIȚIA 2022
6926.04.2022HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII ORGANIGRAMEI SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
7031.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA RETRAGERII UNOR UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
7131.05.2022HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 134 DIN 01.03.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. VINȚELER REMUS ȘI D-NA VINȚELER ILEANA
7231.05.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 5 DIN 01.06.2001, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BOTOȘER ALEXANDRU DANIEL
7331.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL CENTRUL VECHI”
7431.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAȘUL LUDUȘ”
7531.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „FLOARE DE NU-MĂ-UITA” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „ROȘIORI ÎN SĂRBĂTOARE”
7631.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA BILANȚULUI CONTABIL PE ANUL 2021 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
7731.05.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT APROBATĂ PRIN H.C.L. NR 131 DIN 16 SEPTEMBRIE 2019, DE CĂTRE S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
7831.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
7931.05.2022HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL ORAȘULUI LUDUȘ ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2021
8031.05.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8131.05.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
8208.06.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE TRAGERI DIN FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN SUMĂ DE 9.000.000 LEI DE LA EXIM BANK CÂT ȘI A PERIOADEI DE GRAȚIE PENTRU RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
8308.06.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE TRAGERI DIN FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN SUMĂ DE 1.687.080,91 LEI DE LA EXIM BANK CÂT ȘI A PERIOADEI DE GRAȚIE PENTRU RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
8415.06.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI APROXIMATIV 9 KM ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ” – ETAPA I
8528.06.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE AFLATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
8628.06.2022HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME
8728.06.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 6 DIN 01.07.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI DL. TÎRȘU MIRCEA
8828.06.2022HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9 DIN 01.02.1999 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. (FOSTĂ TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.)
8928.06.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ȘI A COFINANȚĂRII PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ, ÎN PERIOADA 2014-2020, “ZONA LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT LUDUȘ, UAT SÂNGER, UAT TĂURENI, UAT ZAU DE CÂMPIE, UAT GREBENIȘU DE CÂMPIE, UAT ȘĂULIA, UAT MIHEȘU DE CÂMPIE“
9028.06.2022HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ, ÎN PERIOADA 2014-2020, “ZONA LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT LUDUȘ, UAT SÂNGER, UAT TĂURENI, UAT ZAU DE CÂMPIE, UAT GREBENIȘU DE CÂMPIE, UAT ȘĂULIA, UAT MIHEȘU DE CÂMPIE“
9128.06.2022HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ, ÎN PERIOADA 2014-2020, ZONA VALEA NIRAJULUI. UAT CRĂCIUNEȘTI, UAT ACĂȚARI, UAT BERENI, UAT MĂGHERANI“
9228.06.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
9326.07.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „PARCUL CU CEAS” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
9426.07.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „TEREN DE JOACĂ” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
9526.07.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ NR. 1 (LOCAL NR. 1 ȘI 2)” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
9626.07.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „SECȚIA INFECȚIOASE” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
9726.07.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „SECȚIA CHIRURGIE” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
9826.07.2022HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 16 DIN 04.07.2006 DE LA DL. CÂMPEAN NICOLAE CU D-NA CÂMPEAN CLARA ȘI DL. KISS KAROL CU D-NA KISS FELICIA CĂTRE DL. MĂRGINEAN PETRU ȘI D-NA MĂRGINEAN MARIOARA
9926.07.2022HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 260 DIN 26.07.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LUCA MARIA-MANUELA
10026.07.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 6 DIN 29.07.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BUCUR EMIL
10126.07.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
10226.07.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „TEREN DE JOACĂ” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
10326.07.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „GRAI ARDELEAN” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „GHEJA ÎN SĂRBĂTOARE”
10426.07.2022HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
10526.07.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „POD RUTIER PESTE RÂUL MUREȘ”, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ
10626.07.2022HCL PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „C.N.I”. S.A., A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „POD RUTIER PESTE RÂUL MUREȘ”, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ
10726.07.2022HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
10826.07.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
10926.07.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI A DEVIZULUI ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
11011.08.2022HCL PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN FAVOAREA ADI ECOLECT MUREȘ ÎN VEDEREA DERULĂRII PROCEDURII DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI, COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI MUREȘ - ZONA 1 SÎNPAUL, PENTRU ORAȘUL LUDUȘ
11111.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
11231.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 2021-2027 – VARIANTA ACTUALIZATĂ
11331.08.2022HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL.11, SC. A, AP. 2 CĂTRE D-RA DUMITRU IULIANA-MARIANA
11431.08.2022HCL DE MODIFICARE A HCL NR. 112 DIN 31 AUGUST 2021 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENȚII ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A CĂROR ACTIVITATE SE ADRESEAZĂ BENEFICIARILOR DIN ORAȘUL LUDUȘ, ȘI A CATEGORIILOR DE SERVICII SOCIALE PENTRU CARE SE ACORDĂ SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ, PRECUM ȘI CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
11531.08.2022HCL PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR 1 ȘI 2 LA HCL NR. 57/26 APRILIE 2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2023
11631.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRILOR ȘI COMPLETĂRILOR LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ
11731.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „TRADIȚIONAL DE TRANSILVANIA” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „TOAMNA LUDUȘEANĂ”
11831.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI LUDUȘ 2011”
11931.08.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12031.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12131.08.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA DORULUI” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
12231.08.2022HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 57179, C.F. NR. 59566 ȘI C.F. NR. 59932
12331.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE IOAN VLĂDUȚIU, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”, COD SMIS 120294
12431.08.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 79 DIN 25.06.2019
12531.08.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 LUDUȘ
12631.08.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
12731.08.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
12831.08.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
12931.08.2022HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
13031.08.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
13131.08.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE (CREȘĂ), COD SMIS 120327
13231.08.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 129 DIN 16.09.2019
13327.09.2022HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 204 DIN 28.03.2018, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHEORGHIEȘ VALER-ALIN
13427.09.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 267 DIN 17.10.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BICHIGEAN ANDREEA-GABRIELA
13527.09.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 282 DIN 26.09.2016, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BOCICOR ROZALIA
13627.09.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 273 DIN 26.09.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHERASIM OVIDIU-GABRIEL
13727.09.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 253 DIN 18.09.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOCA EUFIM-DANIEL
13827.09.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 255 DIN 01.10.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. POPESCU VLAD-DUMITRU ȘI D-NA POPESCU ANDREIA-ALINA
13927.09.2022HCL PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ȘI ALOCAREA SUMEI DE 25.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU A SĂRBĂTORII FAMILIILE CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
14027.09.2022HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
14127.09.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 35 DIN 29.07.2008, PRIN CARE A FOST ÎNFIINȚATĂ COMISIA DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ A ORAȘULUI LUDUȘ
14227.09.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 107 DIN 31.07.2006, PRIN CARE S-A APROBAT STRUCTURA PE SPECIALITĂȚI A COMISIEI SOCIALE CARE VA ANALIZA CERERILE TINERILOR CARE AU SOLICITAT SPAȚIU LOCATIV CONSTRUIT PRIN A.N.L.
14327.09.2022HCL PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
14427.09.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 202 DIN 25.08.2009, PRIN CARE A FOST CONSTITUITĂ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM
14527.09.2022HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 242 DIN 20.10.2009, PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENȚA COMISIEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE ȘI DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ȘI REPARTIZAREA ACESTORA
14627.09.2022HCL PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
14727.09.2022HCL PRIVIND ÎNCETAREA, PRIN ACORDUL PĂRȚILOR, A CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 4919 DIN 18.11.2019 AFERENT PROIECTULUI „CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE (CREȘĂ)”, COD SMIS 120327
14827.09.2022HCL PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI, COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI MUREȘ DIN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE DIN JUDEȚUL MUREȘ (SMIDS MUREȘ) – ZONA 1 SÂNPAUL
14927.09.2022HCL PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE DELEGARE TEMPORARĂ – PÂNĂ LA FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ, A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI, COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI MUREȘ DIN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE DIN JUDEȚUL MUREȘ (SMIDS MUREȘ) – ZONA 1 SÂNPAUL
15025.10.2022HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 297 DIN 13.11.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. KRISTOF CSABA
15125.10.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 269 DIN 15.11.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. KORODI JOZSEF-ATTILA
15225.10.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 274 DIN 01.11.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. OROSAN OCTAVIAN-FLORIN
15325.10.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 277 DIN 23.11.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA PUIA EVA
15425.10.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
15525.10.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 552 DIN 22.10.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. BEA HAN S.R.L.
15625.10.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 277 DIN 07.11.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ, DL. GODRI IOAN ŞI D-NA GODRI ANA
15725.10.2022HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 11, SC. B, AP. 10, CĂTRE DL. MACARIE MIHAI
15825.10.2022HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 11, SC. B, AP. 8, CĂTRE DL. SOCACI FLORIN-CLAUDIU
15925.10.2022PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 268 DIN 15.11.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI DL. MURȘA ADRIAN-AURELIAN
16025.10.2022HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „OBORUL DE ANIMALE” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARA, ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC
16125.10.2022HCL PRIVIND ÎNTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI „SALA DE SPORT” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN FAVOAREA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
16225.10.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI ÎNLĂTURAREA EFECTELOR DĂUNĂTOARE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ȘI ASIGURĂRII UNEI CIRCULAȚII FLUENTE PE PERIOADA DE IARNĂ 2022 – 2023
16325.10.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
16425.10.2022HCL PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ A UNUI BUN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
16525.10.2022HCL PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII DE LA SC MARVICOM SERVICE SRL A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN ORAȘUL LUDUȘ
16625.10.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „AMPLASARE PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE”, A DESCRIERII SUMARE A INVESTIȚIEI, A NOTEI DE FUNDAMENTARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DEPUNEREA ACESTUIA ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”, FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL
16729.11.2022HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 13, MANSARDĂ, AP. 10, CĂTRE D-NA GURGHEAN EMILIA – CRISTINA
16829.11.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 315 DIN 26.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI D-NA TILINCĂ MARIA
16929.11.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 316 DIN 26.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ, DL. TILINCĂ MIHAI – FLORIN ȘI D-NA ROTAR ZOIȚA – OFELIA
17029.11.2022HCL PRIVIND SOLICITAREA FINANȚĂRII DIN PARTEA O.C.P.I. MUREȘ ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ, AVÂND CA OBIECT SECTOARELE CADASTRALE DIN CADRUL UAT LUDUȘ
17129.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ASOCIAȚIA „CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI LUDUȘ 2011”
17229.11.2022HCL PRIVIND ADERAREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA PAPIU-ILARIAN LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
17329.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE PROPRIETATE PRIVATĂ DE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ
17429.11.2022HCL PRIVIND EMITEREA AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE DE CĂTRE OPERATORUL ECONOMIC SC CASA FUNERARĂ CRISTINA&ANCA S.R.L.
17529.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN GESTIUNE DIRECTĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORAȘULUI LUDUȘ – ACTIVITATEA DE MĂTURAT, SPĂLAT, STROPIRE ȘI ÎNTREȚINERE CĂI PUBLICE NR. 76 DIN 20.12.2017
17629.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE ORAȘUL SÂNGEORGIU DE PĂDURE LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
17729.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020, ZONA LUDUȘ – GREBENIȘUL DE CÂMPIE. UAT LUDUȘ, UAT SÂNGER, UAT TĂURENI, UAT ZAU DE CÂMPIE, UAT GREBENIȘUL DE CÂMPIE, UAT ȘĂULIA, UAT MIHEȘU DE CÂMPIE”
17829.11.2022HCL PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA H.C.L. NR. 18 DIN 25 IANUARIE 2022 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ȘI DE ÎNMORMÂNTARE PENTRU SITUAȚIILE DEOSEBITE ÎN CARE SE AFLĂ FAMILIILE SAU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
17929.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ”, COD SMIS 120333
18029.11.2022HCL PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ACTUALIZATE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ”, COD SMIS 120333
18129.11.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
18213.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI „ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ”
18313.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ”
18420.12.2022HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 284 DIN 19.12.2012, DE LA D-NA PUIA VESELINA CĂTRE D-NA ONIȚ IOANA
18520.12.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
18620.12.2022HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
18720.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA REÎNNOIRII, PE O PERIOADĂ DE 1 AN, A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PRIVIND TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI LUDUŞ, PE CARE SUNT CONSTRUITE GARAJE AUTO, PENTRU ANUL 2023
18820.12.2022HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE ÎN ANUL 2023 DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001
18920.12.2022HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME
19020.12.2022HCL PENTRU ABROGAREA LITEREI B) ALIN. 4 LITERA A DIN ANEXA NR. 8 LA HCL NR. 57 DIN 26 APRILIE 2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2023
19120.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DERULATE DE ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MUREȘUL LUDUȘ, ÎN ANUL 2023
19220.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 NOIEMBRIE 2022
19320.12.2022HCL PRIVIND ÎNTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI „TEREN” – STR. REPUBLICII, ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN FAVOAREA ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC
19420.12.2022HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 304 DIN 22.11.2010, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI S.C. PROFILANTROPIA FL S.R.L.
19520.12.2022HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
19628.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA NIVELULUI TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2023 ÎN ORAȘUL LUDUȘ
19728.12.2022HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ, CU APLICABILITATE DIN 01.01.2023