Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

            1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 24 septembrie 2019 și de la ședința extraordinară din data de 10 octombrie 2019 ;

 

2.  Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în CF nr. 50865, CF nr. 56593 și CF 56909;

3. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii nr. 122 din 29 august 2017;

4. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii nr. 169 din 27 noiembrie 2018;

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de la numiţii Bularcă Nicolae și Bularcă Dorina, a unui imobil – teren situat în oraşul Luduş, în suprafaţă de 1000 mp, pentru amenajarea unui spațiu de recreere;

6. Proiect de hotărâre privind avizarea „Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din judeţul Mureş” şi a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureş şi diferite organizaţii de preluare a responsabilităţilor (OIREP);

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 1, către dl. Nemeș Paul-Lucian;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 322 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Tescariu Petru, d-na Năsălean Angela-Cristina și Buha Camelia;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 321 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Gedeon Richter România S.A.;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 315 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Hambețiu Emilia;

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 318 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Iacob Octavian și d-na Iacob Cornelia-Mirela;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 311 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Litean Camelia;

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 320 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Olar Cornelia;

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 313 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Olteanu Cosmin-Iosif și d-na Olteanu Floare;

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 316 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Puia Vasile;

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 325 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Tămășoi Emil-Dorin și d-na Tămășoi Carmen-Maria;

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 323 din 20.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Toth Lucreția;

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 312 din 20.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Varga Ana;

22. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 3 din 25.05.2007, de la S.C. Imrob Com S.R.L. către dl. Ignat Marius;

23. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 317 din 20.11.2009, de la dl. Tálas Elemér-Huba și d-na Tálas Ingrid către dl. Moldovan Marius-Ciprian;

24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Primăria orașului Luduș și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici 2011”;

26. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului proprie de cheltuieli cu combustibilul pentru un autoturism din dotarea Primăriei orașului Luduș aflat în folosința Biroului „Poliția Locală;

27. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav MATEI ANA;

28. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav MOLDOVAN PETRU;

29. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav ORMENIȘAN ALEXANDRU;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Luduș pentru perioada 2020 – 2025;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

33. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Luduș.

34. Diverse.

 

Actualizat in - 29.10.2019, la ora 12:40.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204987, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.