Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

CONTURI  IBAN  PERSOANE  JURIDICE

Denumire

CONT IBAN

 Impozit clădiri/taxă clădiri

RO20TREZ4802107020102XXX

 Impozit teren intravilan/taxă teren intravilan

RO64TREZ4802107020202XXX

 Impozit teren extravilan

RO14TREZ4802107020203XXX

 Impozit mijloace de transport

RO39TREZ4802116020202XXX

 Taxă salubrizare

RO36TREZ48021180250XXXXX

 Taxă ecologizare

RO36TREZ48021180250XXXXX

 Pompieri civili – taxă specială

RO92TREZ48021360206XXXXX

 Cheltuieli cu executarea silită-(speze poştale)

RO80TREZ48021360250XXXXX

 Certificate, avize şi autorizaţii de construire

RO85TREZ48021160250XXXXX

 Venituri din concesiuni şi închirieri

RO10TREZ48021A300530XXXX

 Publicitate: sediu, panou, contract

RO63TREZ48021070250XXXXX

 Amenzi circulaţie

RO36TREZ48021A350102XXXX

 Amenzi aplicate de autorităţile publice locale

RO36TREZ48021A350102XXXX

 Amenzi/Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe

RO25TREZ48021350202XXXXX

 Taxă timbru judiciar (cei care au sediul social în oraşul Luduş)

RO67TREZ48021070203XXXXX

 Taxă timbru Ordinul Arhitecţilor

RO13TREZ4805006XXX000037

 Impozit pe spectacole

RO92TREZ48021150201XXXXX

Ordinele de plată vor conţine următoarele date:

- beneficiar : ORAŞUL  LUDUŞ
-
cod fiscal beneficiar: 5669317
-
banca: Trezoreria Luduş
-
plătitor: denumirea persoanei juridice
-
cod fiscal plătitor:........
-
explicaţii: se va trece tip impozit/taxă ; (în cazul in care se efectuează plata pentru o altă persoană se va specifica şi :" plată pt. SC ........ SRL/CUI......).

În cazul în care efectuaţi plata pentru o persoană fizică specificaţi pe ordinul de plată CNP-ul, numele proprietarului şi adresa pentru care efectuaţi plata. LIPSA acestor informaţii poate duce la înregistrarea plăţii la alt rol fiscal decât cel dorit de dumneavoastră, respectiv la altă persoană decât cea dorită.

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz."

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat."

 

Actualizat in - 04.12.2023, la ora 09:23.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204986, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.