Legislaţia mediului este un domeniu foarte vast alcătuit din nenumărate acte normative (hotărâri şi ordonanţe de Guvern, ordine emise de diferite autorităţi, regulamente UE etc.). Încercăm să vă indicăm în această pagină cele mai relevante/importante acte normative în materie:

OUG: Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

OG: Ordonanţe de Guvern

HG: Hotărâri de Guvern

Actualizat in - 26.03.2015, la ora 14:30.