1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 30 mai 2023 și de la ședința extraordinară din data de 20 iunie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în C.F. nr. 57500 și C.F. nr. 60247;

3. Proiect de hotărâre privind cesiunea și reînnoirea contractului de închiriere nr. 355 din 06.06.2013, de la defuncta Rotaru Irina către dl. Rotaru Gabriel;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 354  din 14.06.2013 încheiat între autoritatea locală şi dl. Buza Arpad;

5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 346  din 06.06.2013 încheiat între autoritatea locală şi d-na Călugăr Lina;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare și a contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități specifice serviciului public de salubrizare a orașului Luduș;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

8. Diverse. 

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2023

 

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 243 din 29.07.2020, încheiat între autoritatea locală şi dl. Nistor Vasile-Emanuel;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația „Prietenia-i rară” în vederea organizării manifestării „Gheja în Sărbătoare”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Orașul Luduș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 4.432.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local co-finanțate din fonduri europene;

 

Actualizat in - 27.07.2023, la ora 12:37.