1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 iulie 2019 și de la ședința extraordinară din data de 10 august 2019
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 299 din 27.09.2010, încheiat între autoritatea locală și S.C. Rometal Dianis S.R.L.;
3. Proiect de hotărâre privind încetarea prin ajungere la termen a contractului de închiriere nr. 261 din 25.08.2015, încheiat între autoritatea locală şi d-na Lechințan Ana-Maria;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea denumirii unei străzi nou create, aflate în continuarea unei străzi existente;
5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 12/2020 privind reglementarea acordării facilităților la transportul public local desfășurat pe raza orașului Luduș, modificată și completată;
6. Diverse.
 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 25 august 2020

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului contabil la data de 30.06.2020 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L.;
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Actualizat in - 24.08.2020, la ora 12:29.