Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA) în unitate administrativ teritorială Orașul Luduș

HOTĂRÂRE nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
Anunț
privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

ATENȚIE!

În conformitate cu respectiva hotărâre  privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor  Uzate.

Formularele de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Orașului Luduș  se completează și se depune la sediul  Primăriei Orașului Luduș.

Aveți la dispoziție Formular de inscriere a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de epurare a apelor uzate in Registrul de evidenta a Sistemelor Indiciduale Adecvate pentru colectarea apelor uzate al Orasului Ludus.

Actualizat in - 13.02.2023, la ora 15:30.