P1 - Proiect de hotărâre privind însuşirea contractului de sponsorizare având ca obiect suma de 55.000 lei.

P2 - Proiect de hotărâre privind renunţarea unităţii administrativ-teritoriale Luduş la dreptul de administrare asupra unei suprafeţe de teren de 2977 mp.

P3 - Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune, între Consiliul Local Luduş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia Filiala Luduş, adoptat prin H.C.L.nr.38/27.03.2007.

P4 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Actualizat in - 11.04.2012, la ora 09:43.