1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 31 octombrie 2017 ;

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 15, către dl. Murșa Adrian-Aurelian;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15,  ap. 18, către  dl. Korodi Jozsef-Attila;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Rândunelelor și strada Zăvoiului, orașul Luduș, Județul Mureș”;

5. Proiect de hotărâre privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

7. Diverse.

Actualizat in - 09.11.2017, la ora 13:47.