1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 1 Mai”;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, a condițiilor de participare și a bibliografiei, în vederea ocupării postului de manager la Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” Luduș;
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Sportivul Anului” domnului Borbil Dănuț;
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav FOCȘAN MARIA;
  6. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav KODORI ECATERINA;
  7. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav VEREȘ GHEZA;
  8. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minora bolnavă cu handicap grav SAS PETRUȚA, prin reprezentant legal SAS MARIA;
  9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
  10. Diverse.

 

 

Actualizat in - 10.11.2016, la ora 10:40.