1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 august 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Luduș;

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea „Sistemului portabil de înregistrare video și audio – AMC 1018”, modul de folosire și întreținerea acestuia de către personalul Biroului Poliția Locală Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Ferencz Andreea- Gabriela;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherasim Ovidiu-Gabriel;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 18.09.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moca Eufim-Daniel;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 21 din 21.10.2005, încheiat între autoritatea locală şi S.C. ED&RO S.R.L. ;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

9. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 22 septembrie 2020

10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile mobile scoase din funcțiune și casate, aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale Luduș, precum și aprobarea valorificării acestora;

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pentru a sărbători familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie;

13. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară de către Orașul Luduș a dreptului de folosință gratuită pentru imobilul – teren și clădire cu destinație creșă și grădiniță din str.Vânătorilor, nr.1, imobil care aparține Eparhiei Reformate din Ardeal în parteneriat cu Parohia Reformată Luduș;

 

 

Actualizat in - 22.09.2020, la ora 10:38.