1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 31 martie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea lit. A, alin. (1) din Anexa nr.7 la HCL nr. 45 din 23 aprilie 2019;

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2021;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 209 din 21.05.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Văcar Alexandra;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiția;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 283 din 27.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Szabo Koloman și d-na Szabo Elisabeta;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 285 din 27.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Varga Claudia-Eva;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 292 din 21.05.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Varo Levente și d-na Varo Anna-Maria;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 281 din 27.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Voșloban Viorel-Lucian și d-na Voșloban Cosmina-Claudia;

10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii nr. 221 din 19 octombrie 2010;

11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii nr. 222 din 19 octombrie 2010;

12. Proiect de hotărâre privind însușirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, nr. 832 din 27.03.2019, zona 1 Sânpaul, județul Mureș;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Luduș pentru anul 2020;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

15. Diverse.

                        - Solicitarea d-lui Cizmaș Adrian-Valentin, înregistrată sub nr. 23.042 din 14.04.2020.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2020

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Biroului Poliția Locală Luduș pentru anul 2020.

Actualizat in - 28.04.2020, la ora 11:45.