1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării personalului medical din creșa publică arondată unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș în structura de personal medico-sanitar angajat de U.A.T. orașul Luduș;

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa extraordinară din data de 08 februarie 2024

3. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș;

 

Actualizat in - 09.02.2024, la ora 11:23.