1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 31 august 2021.

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului  „Şcoala Generală Gheja” în secție de psihiatrie a Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil (construcție și teren) aparținând domeniului public al UAT Orașul Luduș către Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții “Modernizare străzi aproximativ 9 km orașul Luduș, județul Mureș” – etapa I;

5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele din sectorul cadastral 70;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 298 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Laura-Maria;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  282 din 26.09.2016, încheiat între autoritatea locală şi d-na Bocicor Rozalia;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherasim Ovidiu-Gabriel;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 18.09.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Moca Eufim-Daniel;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Ferencz Andreea-Gabriela;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Creșei la unitatea de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pentru a sărbători familiile care aniversează 50 de de ani de căsătorie;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

15. Diverse.

                        - Adresa nr. 36.710 din 20.09.2021;

                                    Prezintă: primarul orașului Luduș.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2021:

 

16. Proiect de hotărâre aprobarea actualizării organigramei Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2021 – 2022 ;

 

Actualizat in - 29.09.2021, la ora 13:46.