1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 iunie 2023.

2. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – Semestrul I 2023;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru orașul Luduș pe anul 2023;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa terenului pentru parcări acoperite;

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 15, parter, ap. 1, către dl. Aitonean Andrei-Claudiu;

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

8. Diverse.

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 25 iulie 2023

 

9. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractelor de mandat încheiate între autoritatea publică locală și administratorii provizorii desemnați ai societății Administrativ Serv Luduș SRL;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății Administrativ Serv Luduș S.R.L., precum și aprobarea tarifelor de salubrizare aferente contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități specifice serviciului public de salubrizare al Orașului Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalul Orășenesc Luduș”;

 

Actualizat in - 24.07.2023, la ora 13:26.