1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7, A, alin.1, lit.d aprobată prin HCL nr. 159/2015;
  2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a oraşului Luduş, pentru anul şcolar 2016 – 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcţiei „Drumuri, Intervenţii, Transport și Zone Verzi”;
  4. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului evaluării performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Luduş pentru perioada 1.01.2015 – 31.12.2015;

 

Actualizat in - 18.01.2016, la ora 10:34.