COMPARTIMENTUL DOMENIU PUBLIC

  1. Regulament parcări de reşedinţă
  2. Regulament parcări publice
  3. Norme pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare pe domeniul public din oraşul Luduş
  4. Completare la normele pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare pe domeniul public din oraşul Luduş 
  5. Regulament privind facilităţile acordate pensionarilor
  6. Regulament privind locuinţele sociale
  7. Regulament privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Luduş în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea reţelelor de comunicaţii electronice.
Actualizat in - 17.02.2022, la ora 13:15.