1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 iulie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009, de la d-na Matei Estere Letiția către dl. Păcurar Valer-Marius;

3. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, de la d-na Matei Estere Letiția către dl. Păcurar Valer-Marius;

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, de la d-na Matei Estere Letiția către dl. Păcurar Valer-Marius;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

6. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 22 august 2023

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația „Chemarea Străbunilor” în vederea organizării manifestării „Toamna Ludușeană”;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

            Pentru punctul „Diverse”:

- Informare stadiu  – „Modernizare, extindere și schimbare de destinație din sediu administrativ în Secție de Psihiatrie”

            - prezintă: managerul Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș.

 

Actualizat in - 23.08.2023, la ora 13:58.