1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 22 august 2023, de la ședința extraordinară din data de 30 august 2023, de la ședința extraordinară din data de 6 septembrie 2023 și de la ședința extraordinară din data de 18 septembrie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Luduș pentru implementarea proiectului  „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” COD MYSMIS 130963 – servicii de digitizare;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pentru a sărbători familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Poliția Locală;

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 268 din 19.08.2011, de la dl. Popa Ioan-Liviu către dl. Székely Francisc;

7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 36 din 01.07.2005, de la d-na Vălean Diana-Agneta către dl. Stoica Filip și d-na Stoica Anica;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Bichigean Andreea-Gabriela;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  282 din 26.09.2016, încheiat între autoritatea locală şi d-na Bocicor Rozalia;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherasim Ovidiu-Gabriel;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 18.09.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Moca Eufim-Daniel;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării unei linii de creditare bancară de către S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. în vederea finanțării achiziției unor utilaje second-hend;

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

15. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2023

 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Luduș nr. 66 din 26.04.2022;

17. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 60470 – C1 Luduș;

 

Actualizat in - 25.09.2023, la ora 11:15.