1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 30 ianuarie 2024 și de la ședința extraordinară din data de 8 februarie 2024.

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2023;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente pentru proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294, finanțat în cadrul POR 2014-2020;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare și modernizare imobil cu destinația de centru multifuncțional”;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 153 din 10 noiembrie 2020;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 163 din 10.03.2014, încheiat între autoritatea locală și dl. Talo Ioan-Mircea;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9 din 27.02.2004, încheiat între autoritatea locală și  S.C. Birotic Center S.R.L.;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 164 din 10.03.2014, încheiat între autoritatea locală și dl. Tordai Ioan;

10. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 89 din 30.01.2014, încheiat între autoritatea locală și  S.C. Andofarm S.R.L.;

11. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 284 din 19.12.2013, încheiat între autoritatea locală și  S.C. Andofarm S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.;

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat privind participarea în cadrul programului „Renovare, extindere și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice a bibliotecilor ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”;

15. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului Băiețan Vasile Daniel, membru al Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

16. Diverse:
                      - Raport financiar pe anul 2023 – Asociația Clubul Sportiv „Mureșul Luduș”.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2024


            17. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului în suprafață utilă de 37,50 mp, situat în str. Republicii, nr. 41 către Alianța pentru Unirea Românilor – Organizația Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 60 din 01.07.1999, încheiat între autoritatea locală și dl. Dancu Ovidiu;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv „EDI GYM”, în anul 2024;

20. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești… STZ 5 – Târnăveni, STZ 6 – Bălăușeri și STZ 7 – Râciu;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.. 

Actualizat in - 01.03.2024, la ora 09:20.