1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 29 iunie 2020;

  2.  Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – Semestrul I 2020;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Cinematograf Flacăra din Luduș”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Cinematograf Flacăra din Luduș”;

6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I”. S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Cinematograf Flacăra din Luduș”;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înfiinţată Comisia de circulaţie rutieră a Oraşului Luduş;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 107  din 30.01.2019, încheiat între autoritatea locală şi d-na Banea Rodica-Adina;

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 136  din 22.02.2017, încheiat între autoritatea locală şi dl. Timar Augustin-Cosmin;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 295 din 16.08.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na László Judit;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 137 din 01.03.2011, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Telekom Romania Communications S.A.;

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15, parter, ap. 1, către dl. Nistor Vasile-Emanuel;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a imobilului „Parcul Tineretului” din orașul Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Luduș la 30 iunie 2020;

16. Diverse

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2020

 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.57436 Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la hotărârea nr. 107 din 29 iunie 2020;

 

Actualizat in - 27.07.2020, la ora 15:42.