1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 29 iunie 2021.

2.  Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – Semestrul I 2021;

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I”. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă TIP 1, str. Uzinei de Apă, nr. 1, oraș Luduș, Uzina de apă a orașului Luduș, județul Mureș”;

4. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în C.F. nr. 50816, C.F. nr. 50822 și C.F. nr. 50824;

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50820 Luduș;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 259 din 28.07.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherman Axente și d-na Gherman Maria;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 268 din 19.08.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Popa Ioan Liviu;

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15, etaj II, ap . 12, către d-na Cormoș Laura Monica;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 13, parter, ap . 2, către d-na Decean Raluca Maria;

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „strada Zăvoiului” în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea Orașului Luduș domeniul public;

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Grădinița Gheja” în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea Orașului Luduș domeniul public;

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Grădinița – Roșiori nr. 1” în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea Orașului Luduș domeniul public;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Orașul Luduș și Asociația medicală Transylvania Animal Care (TAC.social) în vederea derulării proiectului „Campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor de pe raza orașului Luduș”;

14. Diverse.

- Solicitarea d-lui Rusu Horațiu înregistrată sub nr. 30166/24.06.2021.

Actualizat in - 21.07.2021, la ora 13:51.