1. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav LUCA LUCREȚIA;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru fucționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;


 

Actualizat in - 31.07.2017, la ora 12:05.