ANUNŢ lista scurtă de candidatură - In aplicarea prevederilor HCL Luduş nr. 227/17.12.2019 privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru ocuparea unei poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrativ Serv Luduş SRL, Comisia de selecţie constituită conform HCL nr. 30/26.02.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al societăţii Administrativ Serv Luduş SRL, comunică lista scurtă de candidatură.

 PLAN DE SELECŢIE ÎN VEDEREA RELUĂRII PROCEDURII DE DESEMNARE A UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DEADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L.

- formulare

Actualizat in - 04.04.2023, la ora 13:10.