1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 30 martie 2021 și de la ședința extraordinară din data de 14 aprilie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind trecerea suprafeței de teren de 2207 mp, evidențiată în C.F. nr. 58095 Luduș, din proprietatea Orașului Luduș - domeniul public în proprietatea Statului Român - domeniul public și în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.;

3. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 4 din 10.07.2007, de la dl. Farkas Carol către d-na Farkas Anamaria-Nadia;

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 1 din 02.06.1999, de la d-na Mureșan Monica către d-na Mirkarimi Cezara-Georgiana;

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 6 din 31.07.2007, de la dl. Neagu Cristian către dl. Neagu Gheorghe și d-na Neagu Maria;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 209 din 21.05.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Văcar Alexandra;

7. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 290 din 21.05.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Dordea Melinda-Matild;

8. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 289 din 21.05.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Sânpetrean Radu-Florin;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREȘ”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a bilanțului contabil pe anul 2020 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

11. Diverse.

 

Actualizat in - 23.02.2023, la ora 13:26.