1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 29 august 2017 și de la ședințele extraordinare din data de 4 septembrie 2017 și 20 septembrie 2017;

2. Proiect de hotărăre privind evidențierea construcțiilor „Imobil gospodărie comunală” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie a imobilului „Cinematograful Flacăra” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public ;

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Parcul Unirii” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Runcan Andreea-Gabriela;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Viabilizare teren pentru ansamblul de locuințe din orașul Luduș, str. Zăvoiului, nr. 13-15-17, jud. Mureș”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din orașul Luduș;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația Culturală „Tradițional de Transilvania” în vederea organizării manifestării „Festivalul Toamna Ludușeană” – ediția 2017;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pentru sărbătorirea unui număr de 28 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minorul bolnav cu handicap grav  MUREȘAN SORIN prin reprezentant legal MUREȘAN ANETA;

12. Diverse.

 

Actualizat in - 26.09.2017, la ora 12:52.