1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 mai 2021 și de la ședința extraordinară din data de 14 iunie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Luduș, aprobată prin HCL 152/2020.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului I și al art. 13 la Contractul de asociere în participațiune între Consiliul Local Luduș și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba – Iulia, Filiala Luduș, anexă la HCL nr. 38/2007;

4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea, de la d-na Păsăroi Maria, a unui imobil – teren situat în orașul Luduș, în suprafață de 1300 mp, cu destinația de drum public;

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului înscris în C.F. nr. 59327 Luduș din proprietatea Statului Român – domeniul public în proprietatea Orașului Luduș - domeniul public;

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de preluare în proprietatea UAT Orașul Luduș a suprafeței de cca. 280 mp teren intravilan din totalul de 22.014 mp înscris în C.F. nr. 58413 Luduș, nr. cad. 58413;

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 294  din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Gînj Alina-Ioana;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 301 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moldovan Petrișor;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 17, mansardă, ap. 10, către d-na Demeter Ionela-Viorica;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea străzii Panseluțelor, cu imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 58174 – Luduș, număr cadastral 58174, aflat în continuarea străzii existente;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

12. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2021

 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Actualizat in - 29.06.2021, la ora 10:11.