1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 septembrie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 269 din 15.11.2017, încheiat între autoritatea locală şi dl. Korodi Jozsef-Attila;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 268 din 15.11.2017, încheiat între autoritatea locală şi dl. Murșa Adrian-Aurelian;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 310/4729 din 03.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 15 din 10.11.2003, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moldovan Nicolae-Sorin;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni pentru prevenirea și înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase și asigurării unei circulații fluente pe perioada de iarnă 2023 – 2024;

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

15. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2023

 

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15, mansardă, ap. 17, către d-na Demian Emilia – Ioana;

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 18, către dl. Saioc Oprea – Ovidiu;

18. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în C.F. nr. 59327, C.F. nr. 59416 și C.F. nr. 59778;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a imobilelor de pe raza Orașului Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Puia Gelu Virgil;

21. Proiect de hotărâre privind majorarea liniei de credit aprobată prin H.C.L. nr. 131 din 16 septembrie 2019 și majorată prin H.C.L. nr. 69 din 27 aprilie 2021, de către S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;  

22. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Companiei Aquaserv S.A. a unor terenuri publice aflate în proprietatea Orașului Luduș, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”;

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.  nr. 195/2020  privind reglementarea acordării facilităţilor la transportul public local desfăşurat pe raza oraşului Luduş, conform Regulamentul de acordare a facilităţilor la transportul public local desfăşurat pe raza oraşului Luduş, pentru categoriile de persoane beneficiare;

 

Actualizat in - 31.10.2023, la ora 08:32.