Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Luduş, prin Consiliul Local al Oraşului Luduş în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al societăţii ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L., a demarat procedura de selecţie pentru ocuparea unei poziții de  membru în Consiliul de Administraţie (membru neexecutiv):

- formulare

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Luduş, prin Consiliul Local al Oraşului Luduş în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al societăţii ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L., a demarat procedura de selecţie pentru ocuparea unei poziții de  membru în Consiliul de Administraţie (membru neexecutiv).

formulare

 

Societatea Administrativ Serv Ludus S.R.L. prin Consiliul de Administraţie, organizează selecţie pentru ocuparea postului vacant de director în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

REZULTATUL SELECŢIEI ÎN VEDEREA DESEMNĂRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L.

 

Actualizat in - 04.04.2023, la ora 13:18.