An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
127.06.2016HCL PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
119.01.2016HCL PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 7 A ALIN.1 LIT.D APROBATĂ PRIN HCL NR. 159/2015
219.01.2016HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017
227.06.2016HCL PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI ALEȘI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 5 IUNIE 2016 CARE COMPUN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
319.01.2016HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI INTERVENȚII TRANSPORT ȘI ZONE VERZI”
327.06.2016HCL PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
427.06.2016HCL PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
419.01.2016HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUĂRII PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 1.01.2015 – 31.12.2015
527.06.2016HCL PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
519.01.2016HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL 2016
627.06.2016HCL PRIVIND ALEGEREA MEMBRILOR COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
619.01.2016HCL PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 400.000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENȚI PENTRU ACOPERIREA GOLULUI TEMPORAR DE CASĂ PE ANUL 2016
719.07.2016HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
719.01.2016HCL PRIVIND MANDATUL ACORDAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” MODIFICAREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR AFERENTE SERVICIULUI DE APĂ ȘI DE CANALIZARE
819.01.2016HCL PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL CARE SĂ FACĂ PARTE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUDUȘ
819.07.2016HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 35 DIN 29.07.2008 PRIN CARE A FOST ÎNFIINŢATĂ COMISIA DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ A ORAŞULUI LUDUŞ
902.02.2016HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
919.07.2016HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 107 DIN 31.07.2006 PRIN CARE S-A APROBAT STRUCTURA PE SPECIALITĂŢI A COMISIEI SOCIALE CARE VA ANALIZA CERERILE TINERILOR CARE AU SOLICITAT SPAŢIU LOCATIV CONSTRUIT PRIN A.N.L.
1002.02.2016HCL PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE
1019.07.2016HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 143 DIN 18.06.2009 PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENŢA COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
1102.02.2016HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI PRIN METODE ALTERNATIVE”
1119.07.2016HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 202 DIN 25.08.2009 PRIN CARE A FOST CONSTITUITĂ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM
1202.02.2016HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA AVRAM IANCU ȘI STRADA FLORILOR”
1219.07.2016HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 242 DIN 20.10.2009 PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENŢA COMISIEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
1302.02.2016HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA POLICLINICII ȘI STRADA PIEȚEI”
1319.07.2016PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 221 DIN 19.10.2010 PRIN CARE S-A APROBAT REGULAMENTUL PRIVIND ÎNCHIRIEREA BUNURILOR APARŢINÂND UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE LUDUŞ
1416.02.2016HCL PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII IMOBILULUI „PARCUL TINERETULUI” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI – DOMENIUL PUBLIC
1419.07.2016HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 295 DIN 16.08.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA LÁSZLÓ JUDIT
1516.02.2016HCL PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII IMOBILULUI „STADIONUL MUREȘUL” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI – DOMENIUL PUBLIC
1519.07.2016HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 106 DIN 22.02.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI PRECUP VASILE-TIBERIU ŞI PRECUP DIANA-OANA