Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 mai 2020;

2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 54106 Luduș;

3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 56029 Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 56030 Luduș;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor proprietate publică;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 242 din 20.10.2009, prin care s-a aprobat componenţa Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora;

7. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local nr. nr. 85 din 26 mai 2020;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 206 din 16.07.2012, încheiat între autoritatea locală și d-na Ignat Luiza-Dana;

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 305 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală și d-na Sturza Valeria – Maria;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din orașul Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de administrare a serviciului de iluminat public din orașul Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcinial serviciului de iluminat public din orașul Luduș;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 66/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș;

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

17. Diverse.

-          Adresa Protopopiatului Luduș înregistrată sub numărul 27955/ 26.06.2020.

    Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 29.06.2020

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către orașul Luduș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 9.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local co-finanțate din fonduri europene;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către orașul Luduș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 1.700.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local;

20. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în CF nr. 54757, CF nr. 56805, CF nr. 56891 și CF nr. 56892;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din orașul Luduș - Componenta 1 Decembrie 1918, nr.19”;

Actualizat in - 30.06.2020, la ora 10:54.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202474, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.