Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

CONTURI  IBAN  PERSOANE FIZICE

 

Denumire

CONT IBAN

 Impozit clădiri/taxă clădiri

RO70TREZ4802107020101XXX

 Impozit teren intravilan/taxă teren intravilan

RO17TREZ4802107020201XXX

 Impozit teren extravilan

RO14TREZ4802107020203XXX

 Impozit mijloace de transport

RO89TREZ4802116020201XXX

 Taxă salubrizare

RO36TREZ48021180250XXXXX

 Taxă ecologizare

RO36TREZ48021180250XXXXX

 Pompieri civili – taxă specială

RO92TREZ48021360206XXXXX

 Cheltuieli cu executarea silită - (speze poştale)

RO80TREZ48021360250XXXXX

 Certificate, avize şi autorizaţii de construire

RO85TREZ48021160250XXXXX

 Venituri din concesiuni şi închirieri (chirie A.N.L., chirie locuinţă, chirie teren…)

RO10TREZ48021A300530XXXX

 Impozit pe spectacole

RO92TREZ48021150201XXXXX

 Amenzi circulaţie

RO36TREZ48021A350102XXXX

 Amenzi poliţia locală

RO36TREZ48021A350102XXXX

 Amenzi ISCTR

RO36TREZ48021A350102XXXX

 Amenzi: ocol silvic, transport în comun, rovinietă, …

RO36TREZ48021A350102XXXX

 Amenzi/Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe

RO25TREZ48021350202XXXXX

 Taxă timbru judiciar (cei care au domiciliul, reşedinţa în oraşul Luduş)

RO67TREZ48021070203XXXXX

 Taxă timbru Ordinul Arhitecţilor

RO13TREZ4805006XXX000037

 

Date pentru ordinul de plată:

Beneficiar: Oraşul Luduş
Cod fiscal beneficiar (Primăria Luduş): 5669317
Banca beneficiar: Trezoreria Luduş

Cont IBAN beneficiar: Cont IBAN Impozit/Taxă
Nume plătitor: Numele persoanei care plăteşte
CF/CNP plătitor: CNP/CIF persoanei care plăteşte
Explica
ții: CNP/ROL/Nume persoană pentru care se plăteşte, tip impozit (clădiri, teren...). LIPSA acestor informaţii poate duce la înregistrarea plăţii la alt rol fiscal decât cel dorit de dumneavoastră, respectiv la altă persoană decât cea dorită.

Prin art. 20 din Legea 203/2018 privind măsurile de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale a fost modificat conţinutul art.8 alin (4) si (5) din          OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, având următorul cuprins:
„(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.

(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România …se fac venit la bugetul de stat.”

 

Actualizat in - 04.12.2023, la ora 09:22.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1199934, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.