Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 20 decembrie 2022 și de la ședința extraordinară din data de 28 decembrie 2022.

2.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2022;

3.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția locală Luduș în anul 2022;

4.      Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2022;

            5. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – semestrul II 2022;

            6.  Rapoarte privind activitatea desfăşurată de consilierii locali în anul 2022;

7.   Rapoarte privind activitatea desfășurată de comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș în anul 2022;

8. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 265 din 31.08.2017, de la d-na Tripon Georgeta-Elena către dl. Tripon Cristian;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat între autoritatea locală şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş;      

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 133 din 20.02.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl. Ghemeș Dănuț și d-na Ghemeș Ana-Maria;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 76 din 27.02.2013, încheiat între autoritatea locală şi d-na Dan Rodica-Luminița;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 60 din 01.07.1999, încheiat între autoritatea locală şi dl. Dancu Ovidiu;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Luduș, pentru anul 2023;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a capelelor mortuare din orașul Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind asocierea Orașului Luduș, prin Consiliul Local al Orașului Luduș, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Mun. Târgu Mureș, Mun. Reghin, Orașelor Iernut, Ungheni, și comunelor Bogata, Cristești, Cuci, Ernei, Gornești, Ogra, Petelea, Sângeorgiu de Mureș, Sânpaul, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Feroviar „Tren Metropolitan Mureș”;

16. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2023 – 2024;

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”, tarife pentru prestațiile specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș precum și tarife practicate pentru organizarea și funcționarea serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Luduș;

19. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 195/2020 privind reglementarea acordării facilităților la transportul public local desfășurat pe raza orașului Luduș, conform Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local desfășurat pe raza orașului Luduș, pentru categoriile de persoane beneficiare;

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023;

22. Diverse.

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, aprobat prin HCL nr. 197 din 28 decembrie 2022;

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

 

Actualizat in - 07.02.2023, la ora 11:16.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202976, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.