Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1.      Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 17 decembrie 2019;

2.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2019;

3.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția locală Luduș în anul 2019;

4.      Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2019;

5.      Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – semestrul II 2019;

6.      Raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în orașul Luduș în perioada iulie 2019 – decembrie 2019;

7.      Rapoarte privind activitatea desfăşurată de consilierii locali în anul 2019;

8.      Rapoarte  de  activitate  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș  pe anul 2019;

9.     Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului „Cinematograful Flacăra” în evidenţele de publicitate imobiliară, în favoarea Oraşului Luduş – domeniul public;

10.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul hotărârii nr. 140 din 18.08.2005 și al hotărârii nr. 30 din 28.02.2008;

11.  Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 11 din 14.06.2006, de la S.C. Games Prest S.R.L. către dl. Mărginean Petru și d-na Mărginean  Marioara;

12.  Proiect de hotărâre privind încetarea  prin renunțare a contractului de concesiune nr. 10 din 30.10.2007, încheiat între autoritatea locală şi d-na Deteșan Simona-Maria;

13.  Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 308  din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Stîna Paula Lucia-Mihaela;

14.  Proiect de hotărâre privind cesiunea și reînnoirea contractului de concesiune nr. 329 din 17.12.2009, către d-na Gogyán Erzsébet;

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în orașul Luduș;

16.  Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2020 – 2021 ;

17.  Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului evaluarii performanțelor  profesionale individuale ale secretarului orașului Luduș pentru perioada 01.01.2019  – 31.12.2019;

18.  Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

20.  Proiect de hotărâre privind reglementarea de acordare a facilităților la transportul public local desfășurat pe raza orașului Luduș, pentru categoriile de persoane beneficiare;

21.  Diverse.

            - Solicitarea d-lui Moldovan Ioan-Cristian, înregistrată sub nr. 15745 din 14.01.2020.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2020

22. Proiect de hotărâre privind întocmirea și evidența în format electronic a registrului agricol al orașului Luduș;

23. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a patinoarului mobil artificial din orașul Luduș, str. Pieții;

 

 

 

 

 

Actualizat in - 04.02.2020, la ora 13:50.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1203100, online: 0

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.