Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 20 decembrie 2016 şi de la şedinţa extraordinară din data de 5 ianuarie 2017;

 

2.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2016;

 

3.      Raportul activităților  desfăşurate  de către Plutonul 1 Jandarmi S.I. Luduș - Târnăveni în anul 2016;

 

4.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția locală Luduș în anul 2016;

 

5.  Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2016;

 

6.  Raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în orașul Luduș în perioada iulie 2016 – decembrie 2016;

 

7.      Rapoarte privind activitatea desfăşurată de consilierii locali în anul 2016;

 

8.      Rapoarte  de  activitate  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș pe anul 2016;

 

9. Proiect de hotărâre având ca obiect desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de selecționare și evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor, a proiectelor cofinanțate din fondurile bugetului local al orașului Luduș pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2017;

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș pentru anul 2017;

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 263 din 01.04.2010, de la d-na Giurgiu Mihaela-Angela către dl. Hagău Vlad-Ioan și d-na Iclanzan Gabriela;

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pe anul 2017 cuprinzând lucrările ce trebuie executate de către beneficiarii Legii 416/2001;

 

13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la regulamentul de organizare și funcționare a Serviciul Public de Asistență Socială, aprobat  prin HCL nr. 82/ 18.10.2016;

 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav RECEA EMILIA;

 

15. Diverse.

 

Actualizat in - 12.01.2017, la ora 15:18.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202397, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.