Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Turdean Halbiș Marius Ciprian;

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Bârlean Călin;

 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Pap Andrei;

 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Hajdu Robert Lajos;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru furnizarea unor date aprobată prin anexa nr.10, cap. V din HCL nr. 159 din 10.11.2015;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2016;

 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 20.02.2006 încheiat între autoritatea locală şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş;

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului Şcoala Generală „Petőfi Sándor” din Roşiori în centru cultural-religios;

 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică Luduş a imobilului Şcoala Generală „Petőfi Sándor” din Roşiori;

 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1278 din 03.12.2012 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Junior Foods S.R.L.;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. pentru d-na Ignat Luiza-Dana;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. pentru d-na Czine Ioana-Simona;

 15. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.230 din 21.08.2013, încheiat între autoritatea locală și Draia Raluca-Viorica și Tătar Lucian-Beniamin;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune privind incluziunea minorităţii rome pe anul 2016;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiuni pe anul 2016 cuprinzând lucrările ce trebuie executate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001;

 18. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei COSTIN MONICA IOANA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav VARGA STELIANA;

 19. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav MUREȘAN VICTORIA;

 20. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav BALLAI GHEORGHE;

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exercițiului bugetar la data de 14 decembrie  2015;

 22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 23. Diverse.

 

Actualizat in - 10.12.2015, la ora 10:21.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1205144, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.