Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous
 1. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de asociere în participaţiune nr. 5571 din 30.06.2006, de la S.C. Moto Luk S.R.L. către S.C. Luk Corn S.R.L.;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, bl. 13, bl. 15 şi bl. 17;
 3. Proiect de hotărâre aprobarea actului adiţional la „Convenţia de Cooperare" încheiată între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş şi Primăria oraşului Luduş, din cadrul Proiectului
  „Poliţie-Autorităţi locale. Servicii publice în parteneriat 2015 - 2017";
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al oraşului Luduş în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora;
 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea şi după caz, valorificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din domeniul privat al oraşului Luduş
  constatate în urma inventarierii pe anul 2014;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei subvenţii de la bugetul local pentru cheltuielile privind plata unor servicii sociale desfăşurate în cadrul Asociaţiei Impuls;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul local al oraşului Luduş pentru anul 2015 sesiunea I a proiectelor selectate conform HCL nr. 250/15.12.2014;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanţarea proiectului: „ Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureş" finanţat parţial din disponibilul creat la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş CCI nr. 2009 RO 161 PR 019" din cadrul POS Mediu, de către oraşul Luduş;

 

Actualizat in - 27.03.2015, la ora 13:34.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204762, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.