Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

P1 - Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Cosiliului local Luduş din data de 19 aprilie 2012 şi de la şedinţa extraordinară din data de 8 mai 2012

P2 - Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 24 din 01.06.2001, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bucur Traian

P3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei părţi din imobilul Centrala Termică nr. 5, situat în oraşul Luduş, str. Republicii, cu destinaţia de magazie

P4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui lot de teren în suprafaţă de 18,80 mp, situat în oraşul Luduş, bd. 1 Decembrie 1918, pentru construirea unei magazii

P5 - Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 39/2007, încheiat între autoritatea locală şi d-na Dan Elena-Cristina şi atribuirea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 10, d-nei Henteş Eniko

P6 - Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 27/2007, încheiat între autoritatea locală şi d-na Petrescu Cornelia-Alina şi atribuirea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 13, d-lui Mureşan Lucian

P7 - Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 24/2007, încheiat între autoritatea locală şi dl. Paul Viorel-Adrian şi repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 6, către d-na Runcan Andreea-Gabriela

P8 - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 249 din  20.05.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Nichita Alexandru

P9 - Proiect de hotărâre aprobarea sumei de 1500 lei de la bugetul local pentru Atletic Club  Sportin Luduş în vederea participării la Campionatul Naţional de tenis de câmp în perioada 02 -09 iulie 2012

P10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1800 lei de la bugetul local, pentru lotul de sportivi care au participat la Campionatul Naţional de Skandenberg 2012

DIVERSE

- Cererea d-nei Sidea Lenuţa nr. 19.938 / 02.05.2012

Actualizat in - 18.05.2012, la ora 16:00.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202475, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.