Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

Oraşul Luduș obţine aprobarea înfiinţării Asociaţiei de pompieri voluntari în anul 1875 prin Ordinul Ministrului de Interne .

Efectivul formaţiei număra 80 de membri pentru început şi avea în dotare : două pompe manuale , găleţi cu pânză cauciucată, centuri, căşti de metal, căngi, furci de fier, topoare, şi felinare de vânt. La început aceste materiale au fost cumpărate din contribuţia obştei , dar după anul 1900 din bugetul local. În baza statutului de organizare şi funcţionare se prevedea obligativitatea participării la activitatea de stingere a incendiilor a tuturor cetăţenilor din localitate cu vârsta cuprinsă între 23 şi 45 ani, cu unelte pe care le aveau în gospodărie (găleţi, butoaie, lopeţi, sape, furcoaie) etc. Alarma în caz de incendiu se dădea cu trompeta şi cu clopotele de la biserici.

Prin Decretul nr.44/1954 s-a stabilit răspunderea Consiliilor Populare Comunale şi Orăşeneşti de a organiza paza contra incendiilor pe raza de activitate administrativă a acestora. În decursul anilor, până astăzi,  Formaţia civilă de pompieri a oraşului Luduș a desfăşurat o rodnică activitate de apărare a vieţii oamenilor şi a bunurilor materiale împotriva incendiilor.

            Astăzi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Luduş, cuprinde un număr de 71 persoane, din care 11 sunt operativi, angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (un şef serviciu, 5 conducători autospeciale şi 5 servanţi) iar 60 sunt voluntari, fiind organizaţi în formaţiuni de intervenţie și echipe specializate, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă.

            S.V.S.U. Luduș s-a situat de multe ori pe locuri fruntaşe la întrecerile de pompieri organizate la nivel de judeţ și național, desfăşurând eficiente acţiuni instructiv-educative cu cetăţenii pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de P.S.I., pentru înlăturarea cauzelor generatoare de incendii şi asigurarea unor intervenţii prompte şi eficiente.

             Anul 2015 s-a aflat sub egida modernizării și eficientizării activităților din domeniul situațiilor de urgență, prin deschiderea unui punct de lucru I.S.U. - S.M.U.R.D. la Luduș.  Existența acestei subunități I.S.U. – S.M.U.R.D., alături de S.V.S.U.,  la Luduş a redus substanțial timpul de răspuns și intervenție, precum și pierderile de vieți omenești și pagubele materiale produse în urma situațiilor de urgență!

Cinstim faptele de vitejie și sacrificiul înaintașilor noștri, dar totodată se cuvine să evidențiem și curajul și devotamentul dovedit în orice moment de structurile de intervenție în situații de urgență.    

 

Actualizat in - 19.09.2017, la ora 14:57.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202197, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.