Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 martie 2024.

2. Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11 din 07.04.2004, încheiat între autoritatea locală şi dl. Raț Gheorghe-Daniel;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 15 din 05.05.2004, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cismaș Alexandru-Traian și d-na Cismaș Doinița-Adriana;

4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 12 din 07.04.2004, încheiat între autoritatea locală şi S.C. General Conserv Impex S.R.L.;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 14 din 04.05.2004, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Ro-Dacia Com S.R.L.;

6. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului nr. 168 din 01.04.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Fodor Iosif –Raul;

7. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 23 aprilie 2024

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv „ARMS – BRAȚE Luduș” în anul 2024;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 144 din 27.09.2022, prin care a fost constituită Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism;

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 

Actualizat in - 26.04.2024, la ora 09:45.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1205565, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.