Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 23 aprilie 2024 și de la ședința extraordinară din data de 20 mai 2024.

2. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 7 din 07.06.2006, de la d-na Kocsis Maria către dl. Boldea Sorin-Dănuț;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între Primăria oraşului Luduş şi dl. Câmpeanu Liviu, având ca obiect folosinţa unor terenuri pe care sunt construite garaje auto.

4. Diverse.

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 28 mai 2024

5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și întabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor „drum” și „pârâu” situate în sectorul 1 și 42 în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Orașului Luduș – domeniul public;

6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de la Delgaz Gril SA, a unui imobil – construcții situat în orașul Luduș, str. Bradului, nr.4/A;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2023 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L.;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea liniei de credit aprobată prin HCL nr. 131 din 16 septembrie 2019 și modificată prin HCL nr. 148 din 31 octombrie 2023, de către S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L.;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv „Activ Luduș” în anul 2024;

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de investiții asupra imobilului înscris în CF 50851 Luduș

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Luduș

Actualizat in - 30.05.2024, la ora 12:44.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1205565, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.