Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 31 ianuarie 2023.

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2022;

3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune  nr. 328 din 17.12.2009,  încheiat între autoritatea locală şi dl. Fekete Carol și d-na Fekete Enikö;

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 137  din 22.02.2017, încheiat între autoritatea locală şi d-na Iszlai Diana-Iulia;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 135 din 22.02.2017, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moldovan Iosif Attila;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 19.03.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Szabó Emilia-Margareta;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale  societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general consolidat al orașului Luduș și a situațiilor financiare pe anul 2022;

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

14. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2023

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Orașul Luduș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 5.452.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local co-finanțate din fonduri europene;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 2.2.c pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în orașul Luduș”.

 

Actualizat in - 08.03.2023, la ora 12:11.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202977, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.