Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 19 decembrie 2023 și de la ședința extraordinară din data de 8 ianuarie 2024.

2.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2023;

3.      Raport de activitate al Serviciului Poliția Locală Luduș pe anul 2023;

            4.  Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2023;

           5. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – semestrul II 2023;

            6.  Rapoarte privind activitatea desfăşurată de consilierii locali în anul 2023;

7. Rapoarte privind activitatea desfășurată de comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș în anul 2023;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 106 din 30.01.2019, încheiat între autoritatea locală şi dl. Rusu Cătălin-Adrian;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 105 din 30.01.2019, încheiat între autoritatea locală şi dl. Szabo Attila;

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Luduș;

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Luduș, pentru anul 2024;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al orașului Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, la nivelul orașului Luduș, pentru anul 2024;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”, tarife pentru prestațiile specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș precum și tarife practicate pentru organizarea și funcționarea serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 141 din 27 septembrie 2022 privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înființată Comisia de circulație rutieră a Orașului Luduș;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 34 din 23 februarie 2021 privind modificarea hotărârii nr. 194/2017 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;

17. Diverse.

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2024

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 și anexei nr. 6 la Regulamentul privind organizarea, autorizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în orașul Luduș aprobat prin HCL nr. 57/2021;

20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafață de 34.339 mp – apă stătătoare în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Orașului Luduș - domeniul public;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ”;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv Mureșul Luduș, în anul 2024;

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

 

Actualizat in - 26.01.2024, la ora 12:51.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1205563, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.