Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous
 1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 21 iulie 2015;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 271 din 07.08.2009, de la dl. Bologa Tănasie către S.C.BIA & DIA AGRO SERV S.R.L.;

 3. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a suprafeţei de 12,04 mp din str. Lăcrămioarei, bl. 1, către Ojog Ira şi Ojog Marcel, pentru amenajarea unei alei de acces către imobil;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 11, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 13-15-17, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;

 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorității publice în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv  SA din data de 10 noiembrie 2015;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Primăria orașului Luduș și Asociația „Crescătorilor de păsări și animale mici Luduș 2011”;

 8. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav BEIAN ANTON;

 9. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav GHEBOREAN MARIA;

 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 11. Diverse.

 

Actualizat in - 23.02.2016, la ora 13:50.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204976, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.